Brief Nr 56 De Veldtochten in het oosten

N 72 IEPER

A monsieur De clerck vouteure1 a ijpres D' partement De La Lijste a ijpres

Dantzig Den 18 meij 1812

Zeer Lieven vader en Lieve moeder seuster en broeders

Dezen dienst om ul te Laeten weten als dak nog in volgesontheijdt Ben ik hope van ul het zelve wij Liggen tegenwoordig in de stadt Dantzig wij Liggen tegenwoordig met dertig Deuzenmanen2 in stad, die stad is wel twee mal zoo groote als De staed, gendt3 zij moet nog wel drij deuzend, maenen4 op oossen5 te voeren haet6 alzoo weel geweest om Peerden voeren ik haen mij angaseer7 kleijne wagen zij spaenen daer haen vier oosen aen een wagen daer zijn wel 8 hondert wagens gemaect ul: maeck8 gelooven dat waeris alszoo wel geweest om peerden te voeren ik en haen9 geen heure10 gebleven in De coupanie11 al thien Dagen ik ben op de wacten12 en wij moeten alle dagen van 713 wij moeten erzarzeeren14 tot thienen en alle dagen met 7 maenen4 op de wacten en wij en15 niet anders te doene als dat in winter wij en15 niet te doen en ik en16 die Laesten Brief dat ul geschreven heeft wel ontfaengen ul moet Cooplementen doen aen Carolina moeije17 theuijs en aen Carolina moeije tot Brugge en aen Batiste teurck en vader en moeder en wannius teurik en aen goezijn18 thomas in Lamme en Louis contaert en aen zijn vrouwe en vragen oud19, dat al gaet in den kwegt20 en vader en Plonia en aen tonina Lapiere aen albertius De ruijter en aen zijn vrouve en ul moet cooplementen doen aen troucount en aen caerel de waegemaeker antwoorde verwagten

Kort en Bon21

Philippe De Clerck.

33 Resement 6 Batellion 1 coupanie a Dantzig armee almaqne

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Wellicht voiturier, voerman. 2 30.000 man. 3 Gent. 4 Mannen. 5 Ossen. 6 Had het; had het geweest: zou het geweest zijn. 7 Geëngageerd; de passage is duister. 8 Mag, kunt. 9 Zou hebben. 10 Uur. 11 Compagnie. 12 Op wacht. 13 Van 7 uur. 14 Excerceren. 15 Hebben. 16 Heb. 17 Tante Carolina. 18 Cousin, neef. 19 Of. 20 Wellicht: de kweek, het kinderen krijgen; "Of het al gaat in de kweek," of er al kinderen komen. 21 Kort en goed.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel