Brief Nr 57 De Veldtochten in het oosten

O 3 MARKEGEM

monsieur jacopus hegremond maerkeghem deparmand de La Lijs arondissemeentd kortrijk candon de rosapeke1 a vladeren cido cito

hannover den 2 juluus 1812

seer en wel beminden vader ende moeder zusders ende Broeder

ik Laet hun2 weten den staet van mijne gesonhijd en ik verop3 van u Lieden het zelve en Laet hun weten als Dat ik van Dezen 6 julius moet vertrekken naer het resamend4 maer en weten noc niet waer dat het Ligd als5 het in pollen6 is als5 bij ruijsen7 maer daer zijnder bij dusende van hier naer pollen getrokken en ik Laet hun weten als dat ik gen sertevicat en kan krijgen voor dat wij in het resamend en zijne ik hebben het al wel thien keeren gevraegt en zij stellen meten heersten8 altijd uijt en nu zeggen zij dat ik het niet en kennen krijgen voor dat wij in het resamend en zijn seer beminde vader en moeder zusders en Broeder ik doet hun de kopelamenten en aen geel de familie en aen alle mijne goete kennisse alsdat ik hier al zoo wel mijn condentenie(ss)e9 hebbe als in vlaenderen om diswelle dat wij hier met de vel10 vlamingen zijn ik ben al dikwils dat meene dat ik in vlanderen ben en het is hier zulk een vrindelijk Land het is al gron11 dat men ziet van Linden en vel10 zoone12 boomen die men niet en kend en wandelingen13 en spelosen14 en zondags zij zetten15 daer in en heten en trinken en daer gaen zulkke schoone mozieken16 in en hier en is bij naer geen arm volk men ziet hier bij naer geenne als die sletter17 gekleet als de meeste heeren van wacken18 en mij cito t maeren19 schrijven hoe dat het noc al in streke gaet en ho hooge dat zij al in mijn klasse zij20 en onder wat resament francis kirsbulk is en waer dat hij Ligt. mon adris monsieur hegremond dragonder 30 resamenend 10 compaie hannover *ouijom de vertphalie21.

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 (Oost)roozebeke. 2 U. 3 Verhoop, hoop. 4 Regiment. 5 Of. 6 Polen. 7 De Russen, Rusland. 8 Met den eersten: aanvankelijk, om te beginnen. 9 Tevredenheid, goede schik. 10 Veel. 11 Groen. 12 Schone, mooie. 13 Wandelplaatsen, lanen. 14 Speelhuizen; een speelhuis (De Tollenaere denkt aan spelage) is een tuinhuis of paviljoen. 15 Zitten. 16 Muziekkorpsen. 17 Slechter. 18 De Belgische plaats Wakken. 19 Nieuws. 20 Hoever ze al gevorderd zijn met het in dienst roepen van mijn leeftijdsgroep. 21 Royaume de Westphalie (FdT).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel