Brief Nr 58 De Veldtochten in het oosten

N 68 VLAMERTINGE

tot flamerting aen jngenatius laroie konton van ijpre departement de la li west vlanderen sito sito

Koningsberg 26 juli 1812 jacobus laroie

Seer beminden vader ende moeder suster ende broeders

ik' en kan niet laeten van te schriven den staet van mijne gesontheijd dat ik nog in volle gesontheijd dat ik nog in volle gesontheijd ben en ik verhope van ul: het zelve dat1 het anders waere het zoude mij groote pine doen ik bem nog gesont maer wij veel (aermoede want) wij en krigen maer een alf broeigen2 op eenen dag en dikwels niet3 en wij en hebben in twee maenden geenen pre4 getrokken en bij de menschen en isser niet te krigen want de boeren en hebben selve geen brood en alser zijn die brood hebben het is tonog niet hetelijk5 het is al zoo zwart als de kave6 gij kont wel peijsen hoe dat wij hier leden7 het brood galt8 tot thien stuvers pond en de erdappelen eenen stuver het stuk en het zijn tonog koude en ik zou gernne hebben als het een littjen9 mogelijk is dat gij zout wat galt10 opsenden want ik hebbet stif vandoene11 seer beminden vader als gij schrift dat gij zout de niuwe maeren12 opschriven dater zijn want ik bem stijf verwondert13 alser14 ook zulke teekens in den logt van gelijk hijer wij hebben hier gesien een groot kruijs voor de zonne gaen en t** den negen uren van den dag en ik bem verwondert als15 het daer ook also is en de niuwe maeren dat ik wete is dat de franschen al sestijg uren in russen gegaen zijn en dat zij al sesdust16 prisanje17 gepakt hebben en in koningsberg gebragt seer beminden vader ende moeder zet zoo goet van de koplementen te doen aen al mijn vrienden en aen al mijn goede kennesse en ook ik hebbe bij jacobus corailge geslapen den latsten nagt dat ik tot weselen geweest hebbe thien dagen agter sinschen18 en zit zoo goet van de koplementen te doen aen zinen vader dat het nog al wel gijng19 met hem en ik zou ook gernne weten als20 Couwereus van de kasteele of hij getrowt ofte niet want ik bem stijf verwondert13 dan mede blive in afwagtinge oodmoedigen dienaere

jacobus laroue

min adares is a monseur monseur p:j: laroie soldaet de la 2 companie 11 battlejon
bij dutren21 datallerie in garnesoen tot koningsberg wij sijn den 24 julij gearriveert in koningsberg


         brugge        brunsewijk      jorsis
         eekelo        koningssloter    nakel
         gent         gullemstet      brambeg
         aalst        borrenste*      galits
         brussele       maechtenbog     torens
         lovene        burg bij       koelem
                   machtenbog
         tinen        gint*en       morgenvader
         sroo         branborg       mariewader
         maesbrecht      magd***k       marienborg
         maseuk        spandorij      abbing
         roment        spandar       vrauwenborg
                   berlien hoogstat
         vendeloo       van prussen
         gelderen       speterssage     bren
         weselen       *unkeberg      gagebeij
         rosstende      kisterie       branborg
         calos        bamberg       geldebier
         munster       alkarede       koningsberg22
         ossenebrouk     filer naagegen    wij hebben
         outendorf      stegalitz      daer al
         stadgagan      groeno        geloseert
         anhoveren      gommer
         paessene       hoest
                   grabosse

Aantekeningen


1 Indien. 2 Broodje. 3 Niets. 4 Soldij. 5 Dan nog niet te eten. 6 Kaaf, kave: schoorsteen. 7 Lijden, gebrek lijden. 8 Geldt, kost. 9 Een beetje. 10 Geld. 11 Nodig. 12 Het nieuws. 13 Benieuwd. 14 Of er. 15 Of. 16 6000. 17 Gevangenen. 18 Pinksteren. 19 Ging. 20 Of. 21 De trein, de legertrein. 22 De gevolgde marsroute is: Brugge, Eeklo, Gent, Aalst, Brussel, Leuven, Tienen, St. Truiden (vgl. brief 124: Souteroo), Maasbracht, Maaseik, Roermond, Venlo, Geldern, Wesel, Dorsten (Lippe) (FdT), Karthaus (?) (FdT), Münster, Osnabrück, Oldendorf, Stadthagen, Hannover, Peine (?) (FdT), Braunschweig (Brunswijk), Königslutter, Helmstedt, Bornstedt, Magdeburg, Burg, Genthin, Brandenburg, --, --, Spandau (Voor de tweede maal dezelfde plaats (FdT)), Berlijn, Petershagen, Müncheberg (Brandenburg) (FdT), Küstrin, Landsberg aan de Warthe (FdT), Altkarbe (FdT), Filehne bij Stegalitz (?) (FdT), Stegalitz, --, --, --, --, --, Naklo, Bromberg (Bydgoszcz), Calisch (FdT), Thorn (Torun) (FdT), Kulm in West-Pruisen (FdT), --, Marienweder (Kwidzyn) (Tweemaal dezelfde plaats (FdT)), Marienburg (Malbork), Elbing (Elblag), Frauenburg (FdT), --, --, Brandenburg bij Koningsbergen (FdT), --, Königsberg (Kaliningrad). De opeenvolging van de namen in de brief is niet overal correct.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel