Brief Nr 60 De Veldtochten in het oosten

N 69 LANGEMARK

A moesur moesur hougustienus1 tivaert a langumarcq a arondiesement du ijeper du partement du la lies sito sito a vlunderen

A Bierling2 Desen 3 augustus 1812

seer beminden vader Ende moeder Ende susters Ende brouders

naer dat jk ulieden van heerten gegroot hebben laete jk ulieden weten den staet van mijne gesondheijd jk ben goedt lof3 noeg al fries4 jEn gesondt dat jk van ulieden ock verhopende bien5 van ulieden het seelve seer beminden vader Ende moeder jk laete ulieden weten als dat jEn6 het hospietael van bierling2 hebbe gelegen jEn7 jk ben nue En emoeten hier blijven8 met de ziekke pierden9 van meijn resament fransies haelebeke hij is al naar russelland moeten voortriekken10. want het triek11 daer alles naer toe al naer den slaeg want wij spreken hier van sulken grooten te slaeg datter geen tien jaer gienen12 soo geslegen jEn heeft gewiest seer beminden vader Ende moeder jk versoekie u: om dat alle die niemaeren13 soude op schrijven want wij spreken hier dat sij moeten alles opkomen jEn jk hebbe al soe vierre14 gemarserd dat jk al 160 hueren over den riem15 jEn de hoegstaed16 van prussenland17 jn bierling seer beminden vader Ende moeder waer mede jk blijve ulieve soene

carolus tijvaert

Aantekeningen
1 Augustinus. 2 Berlijn. 3 God lof. 4 Fris, gezond. 5 Ben. 6 In. 7 En. 8 Bedoelt: En ik heb nu hier moeten blijven. 9 Paarden. 10 Vertrekken. 11 Trekt. 12 Geen. 13 Het nieuws. 14 Ver. 15 De Rijn. 16 Hoofdstad. 17 Pruisen.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel