Brief Nr 61 De Veldtochten in het oosten

N 79 BESELARE

a monsieur beckaert hubert a Becelaere canton d' ijpres dept de la lijs a becelaere

Wesel 12 8bre1 1812.

Beminde ouders

Ik Laet u weeten alsdat ik in volle gezondheijd ben en hop van ul het zelve waer bij u ook La(et) weeten dat ik van huijs tot Wesel in 20 prisons2 gezeten hebbe en veel aermoede3 gehadt hebbe en nog hebbe maer dogts van over 8 daegen uijt de koten4 verlost ben en in de cazern bij de ander conscrien5 als vooren ben waerbij ik verzoek B. oud6, als dat gij mij een weijnig geld zoud op zenden, om eenige noodigheden te koopen en ik verzoek als dat gij niet lang en zoud wagten want wij zullen misschien niet lang in wesel blijven, en zoo haest als ik zal vertrekken ik en zal niet manqueren7 van ul te laeten weeten en verzoek als dat gij Godt voor mij zoud bidden, ik zal ook mijn devoiren8 doen zoo haest alst' mogelijk is. waerm9 blijve in afwagting met de groetenis aen al mijn vrienden, en goede gebueren par ordre10 de beekaerd
adres a Monsieur bekaert au 94',, regt de Ligne 2' compie 5 bat',, depot a wesel dept,, de la roer, (a) prussen pres du rhin a wesel

Aantekeningen


1 Oktober. 2 Gevangenissen. 3 Ontbering. 4 Koten, gevangenissen. 5 Conscrits, dienstplichtige soldaten. 6 Beminde ouders. 7 Nalaten. 8 Mijn best. 9 Waarmee. 10 De brief is niet van de hand van Beekaerd.
De juiste spelling van de naam is Bekaert. Petrus Joannes Bekaert, werkman, geboren te Beselare 16 februari 1792, zoon van Hubert Isidoor en Maria Catharina Descamps, soldaat bij het 9 de Linie Regiment (niet 94). Hij is behouden teruggekeerd.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel