Brief Nr 64 De Veldtochten in het oosten

H 15 MIDDELKERKE

a monsier pitteljon op de gronselmart tot ostende depaertement de la lis arondisment brugge om voors te bestellen aen vidi(a)1 de brune tot middelkerke a vlaendere sito sito sito

amborg2 desen 22 december 1812

zeer lief Ende beminden moeder Ende susters

jk wenschen ul Een zaelig nieuw jaer en Een zaelig lang leven en ik verhoepe van het zelve en ik laete ul ock weeten den staet van mijne gesondheid hindericcus de brune het gaet godt lof nog al wel met mij tot den dag van heeden hoe en ik verhoepe van ul het selve want dat het waeere het zoude mij groote pinne3 doen en ik laete ul oik weeten als dat ik mijn brief ontfangen hebbe maer ik en kan niet verstaen wat moie4 datter dodt is van mij en ik ver soeke in mijn naesten brief om te weeten wat voor Een dat het is en ik laete ul oik weeten als dat ik nu tot amborg ben en het isser groot dier5 men moet Een schelling geven voor Een glas genever en twee schellingen voor Een kanne bier dat men in vlanderen kan krigen voor 5 grooten6 en sallens7 is even dier en ik laete ul oek weeten als dat vanden 17 (?) november heft begun te vriezen en dat zoo stief8 dat wij over alle waters kosten gaen zonder daer inte vallen en daer zijnder 4 soldaeten versteven9 in amborg zoo dat10 zij op den wacht waeeren en het vriest nog altit even stief tot den dag van heeden en ik moete ook alle 4 daegen op den wacht en ik laete ul ook weeten als dat wij het oorgelofs vendel11 ghad hebben op den 17 december 1812 en zeer lief Ende bemende moeder Ende susters ik verzoeke ul om Een winneg geldt als het zijn kan want ik hebbe maer groote aerdemoede en wij hebben in twee maenden geen 12 grooten6 gehad voor pretz12 en wij hebben maar half heeten13 genog omte leeven en ik laete ul ook weeten als dat ik maer Een messe en14 konnen hooren en seder dat ik van mecchelen vertrocken ben en ik verzoe(ke) aen ulieden om dat gelder15 zoud wat voor mij leezen16 want ik ben in Een ongelovelick17 landt want de menschen leven hier geliek de honden en de katten zij en weeten van geen leezen nog van geen messe te hooren nog van geen krussen18 te maeken en ik dencken dat ik wel 100 en 60 hueeren19 van mijn hus ben en ik verzoeke omdat gilder20 zoude willen de compelmenten van stefanus prent aen franciscus brocke dat hij ock in volle gesondheid is en ook de compelmenten van joannes van den berge en van joseph de cloet en van alexander kooene zij zijn nog al in volle gesondheid en wij zijn nog al bij malkaer en ock de compelmenten naer mijn petrus21 ende meeter en de compelmenten aen aen joseph jansens en zijn husvrouwe en ook aen moeeje22 baeaers en joseph de pretz en ock de compelmenten van vlamenck francoo van moerkercke aen joseph bone jan en ook de compelmenten aen gel mijne famijlie en ock aen alle mijne goede keennesse die ik tus gelaeten hebbe en ik verzoeke antworde weerom zoo gouw als het moegeliek is en ock om te weeten wije datter al heeft moeten maseren23 van het jaer 13 1812 en ook het ander nieuws datter op mijn proechee24 is en daer mede slute ik

hindericcus de brune

en dit is mijn adres hindericcus de brune soldaet in de twee compenie het 52 cocr als gardenasele25 tot hamborg in duidlands en ook de compelmenten aen jsabelle de weelf

Dezen 22 december 1812

hindericcus de brune

Aantekeningen
1 Weduwe. 2 Hamburg. 3 Pijn, verdriet. 4 Tante. 5 Zeer duur. 6 Een groot is een halve stuiver. 7 Alles. 8 Hard. 9 Doodgevroren. 10 Terwijl. 11 Oorlogsvaandel. 12 Soldij. 13 Eten. 14 Heb; heb kunnen horen. 15 U. 16 Bidden. 17 Ongelovig, heidens. 18 Kruistekens. 19 Uren. 20 U. 21 Peetoom. 22 Tante. 23 Marcheren, als soldaat dienen. 24 Parochie, dorp. 25 Garde nationale.
De Bruyne, Henri; de naam wordt in West-Vlaanderen uitgesproken als "de brune"; geboren te Middelkerke in 1790. Bone Jan: Boerjan, eigennaam. De familie Boerjan heeft zich te Middelkerke gevestigd rond 1801 en is afkomstig uit Moerkerke.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel