Brief Nr 66 De Veldtochten in het oosten

H 3 BLANKENBERGE

Dezen Brijf sal men Bestellen aen joannes florijn tot Blankeberge in Vlandre

Pfeddersheim1 Den 13 April 1813

Zeer Bemijnden Moeder ende Broeder

naer Ul: gegroet te hebben soo laet ik Ul: weijten Den staed van mijen gesonteijd gotlof waere het anders het waere drovijg om te hooren Lieve moeder wij sin van rusellant gekoomen met onse cijpalije2 v(an) de 10 ondert3 man wij sijn nog 30 man (war4 ik) Nog in het leven sijn en mijn mat5 pieter van Wijlpen Lieve moeder

Bemijnde moeder ik laet Ul: weijten als dat wij in garenzoen6 lijgen negen huijren7 van maijans8 en onse zender(rem)9 is naer parrijs gegaen om hoorders10 waer wij naer to moeten om ons pattelijon11 te vervullen (?)

lieve moeder als wij in onse gedestenarte platse12 koomen ik sal ul: laeten weten waer dat wij sijn lieven moeder als gij mij een Brijf schrijft sit soo goed van mij te laeten weijten waer dat hijnderriek van heetvelde is of gij daer van weet of niet ik hebben niet meer gesien als wij van Bereijmerleij13 vertrooken sin

Zeer Bemijnde moeder ik verzoeke Dat gij sal de coppelmenten doen aen de moeder van pieter van wijlpen en seggen dat nog in goede gesonteijd is

moeder sit soo goed De Coppelmenten te doen aen marij masuiwe van joannes Valmandel en aen de geel de famijlle en wij hebben de wijn voor vier stuijvers en ik sin meer dronke als nuijteren14 Coppelmenten aen Barbara vanSluijs

heesser15 hier nog smout16 in het land
dat de lamp soo drister17 Brant

en ik seid schoonlief en truirt niet en krakt mijn en seker niet ik seij schoonlief schepmoet krat mijn beinin min heert18

Warmei ik brijven19 met

andachtigheid Ul. soon

Magiel florijn

sitto antworde moeder sit soo goed van te schrijven wat niemaeren20 datter sin in Blankeberge

Aantekeningen


1 Plaats in de Pfalz. 2 Cipalie, van cipal (garde municipal) afgeleid. 3 10 Honderd, 1000. 4 Maar. 5 Maat, kameraad. 6 Garnizoen. 7 Uren. 8 Mainz. 9 Gendarme; misschien koerier. 10 Orders. 11 Battaljon. 12 Gedestineerde plaats, plaats van bestemming. 13 De plaats Lehe, vroeger Bremerlehe, 6 km. ten noorden van Bremerhaven. 14 Nuchter. 15 Is er. 16 Smout, vet, als olie voor de lamp. 17 Te heviger. Of: zo duister, laag? 18 De laatste regels, zowel als de twee vorige, lijken een citaat uit een lied, hier gezongen voor het lief. 19 Blijve. 20 Nieuws.
De naam Florijn moet zeer waarschijnlijk zijn Florin: Florin, Johannes, overleden op 18 oktober 1824, 36 jaar oud, ongehuwd, wonende Langestraat 1, Blankenberge. Hij is wellicht een broer van de schrijver; omtrent deze ontbreekt documentatie. Van Sluys, Barbara, geboren te Blankenberge op 13 maart 1774, overleden aldaar op 27 juni 1847, toen wonende Breidelstraat 3.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel