Brief Nr 69 De Veldtochten in het oosten

I 121 HOEKE

A Monsieur mr j: alexandre Rotsaert Demeurant a hoeke, departement De Lalijs; pres de Bruge Enflandre A hoeke

Altenbourg1 dezen 8sten augustus 1813

Seer Lieven vaeder ende moeder

jk Laete ul: weeten hoe dat jk vertrokken Ben van meutz2 den veerteinsten van julij, om naer het Groote Leger te Gaen, alwar jk, verscheijde daegen Gemarchiert hebbe En onder weege hebbe jk mij Bevonden te moeten jn het hospetael te Gaen, van altenbourg, alwaer jk van daege daruijt Gekoomen zijn Gesont en wel tepasse entegenwoordig wil jk mij opmarche zetten om mijn regement te volgen die booven dresde3 Legt, jk moet ul: Laeten weten hoe dat jk verandert ben regiment, hoe dat jk tegenwoordig onder het derde regiment ben van d' artielerie de marine, En als jk bij mijn regiment zal koomen zal jk ul: aenstons schrijven, om ul: te Laeten weeten Mijne residentie4, regiment en Battailon *, tot nu toe ken niet klaegen jk hebben altijd Goet En Bij de Borgeren5 jn de kost Gewezen tot nu toe ken hebt nog Geen Gelt nodig godt Lof, de complimenten aen cornela*** Clere van zuenskerke6 maire, En hem Laeten weten alle deze omstandegheden, Boovendien Aen mijn drie broeders en hun verkondigen mijne Broderlijke Liefde, en een *** en aan de Gheele famille zoo Gelijk jk op mijne post zal wezen te Laeten weeten de niuwegheden en alle mijn Bekent zal wezen

jk Blijve met alle respect, ul***

joseph rotsaert

Aantekeningen
1 Altenburg. 2 Metz. 3 Dresden. 4 Verblijfplaats. 5 De burgers. 6 Zuienkerke (H 8).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel