Brief Nr 7 De Veldtochten in het oosten

N 13 HONDSCHOOTE

Aen monsieur monsieur piere Dhannoot cultavateur1 contonnement hontschote arrondisement De bergen de partement De noordt2 a hontschote sito

Desen 26 julius 1805

carolus martijn

zeer Lieve zusters

jk Laeten ul weten den staedt van mijne gezondtheijd tot nog toe mij En mij broeder joseph vorder3 jk hebben ul brief zeer wel ontfangen gedaetert van den 16 meije 1805 zoo Lieve susters jk Laeten ul weten als dat jk vertrocken zijn van het osnabruksche Landt naer verden4 jn hannoveren al waer wij gecampeert zijn Ende vele haermoede5 moeten Leijde slaepen jn het stroeij honder Een stuk Lindwaert6 die over ons gespannen js Ende ock van Eten En Drinken geheel sligt maer veropen dat het niet Lange En gaet deuren maer het js ontrent Drie maenden dat wij daer Liggen zoo dat jk verwondert zijn dat ul niet En schrijft naer mij dat jk verzoeken ul als gij nog schrijft dat gij de brieven die toe zallen comen naer mij te willen schrijven die jk wel van danke zal nemen, zoo vorders jk verzoeken ul mijne zuster als ul mijne brieven ontfangt dat ul zoude willen zoo goet zijn van de brieven niet open te trecken die daer jn zijn voor Een hander7 want jk hebben horen zeggen als jk brieven af senden voor tresia boluijt dat ul die open treckt maer Een hander mael8 zijt zoo goet van die brieven toe te Laeten gij zal mij grote pleijzier doen

Daer med(e) jk blijven ul oodt Broeder

carolus martijn

En verzoeken met het alderspoedigsten weder schrift den staedt van ul gezondtheijd En de niewemaeren9 die jn vlaender zijn

En mijn adres js aen Carolus martijn fizelier 45 Rizement 1er battelion 2er companie camp verden jn hannoveren

Aantekeningen


Vergelijk brief 8 van dezelfde schrijver. 1 Cultivateur, landbouwer. 2 Du Nord. 3 Voorder, vervolgens, verder. 4 Verden, ten z.o. van Bremen. 5 Ontbering. 6 Lijnwaad, linnen; misschien wordt een tent bedoeld. 7 Iemand anders. 8 Een volgende keer. 9 De tijdingen, het nieuws.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel