Brief Nr 72 Her en der in Frankrijk

N 29 MERKEM

Om te bestellen aen Jacobus De puijdt woonagtig tot merckem a Dixmude sitot sitot

Doornijk Den 18 Novembre

Beminden Vaeder En moeder Ende Lieve Broeders Ende Susters

Jk Laet uL weeten als Dat Jk gearriveert zijn binnen Doornijk Jn tweede rigement groene Jaegers te peerde maar Wij En trekken geen prez1 Dat gij Wilde De goetheijd hebben van mij Wat geld aftezende naer Doornijk ten moet maer komen in Den Depot2 gij En moet niet ongerust (w)ezen van mijnen t' Wege3 want Jk zijn Wel Content Jn t' Coor4 Dat Jk zijn Wij gaen messchien Den geheel Den Winter hier verblijven als gij mij wilt komen bezoeken gij zult mij groot plaijsier Doen maer En mankier5 niet van mij Wat geld aftezenden Want het is t' meeste dat wij moeten betruijren6 Doet mijne Complementen aen al mijne Confraters7 naer Dat Jk geressisseert8 zult zijn zal Jk komen Wandelen met Verlof van mijne overheijd zij hebben ons Dit belofd als wij ons wel comporteeren9 wij mogen Wandelen De geheele stad Door En wij zijn al ten uijttersten Content Lieven Vaeder Ende Moeder broeders En Susters hebt altijd goede Coragie10 Jk en zal niet mankiere Ende ook doet mijne Complementen aen Carolus Coene En zijne huijvrouwe Ende aen barbara De dochter en ook aen rijgina Schrijft mij antwoorde Jk blijve Jn afwachtinge

uL onderdaenige Zoone

Jilvo De Puijt

Aantekeningen
Vergelijk brief 85 van dezelfde auteur. 1 Soldij. 2 Kazerne. 3 Mijnentwege, wat mij aangaat. 4 Corps. 5 Mankeren, nalaten. 6 Betreuren, missen. 7 Collega's, lotgenoten wie de militaire dienst nog te wachten staat. 8 Geregisseerd, geënstrueerd. 9 Se comporter, zich gedragen. 10 Courage, moed.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel