Brief Nr 73 Her en der in Frankrijk

H 112 WOUMEN

Aen den Borger Joseph Lerberghe Tot Woomen

Montaigu den 24 Vend* 8e jaer1

Borger en Vriend

Naer ul gegroet te hebben Laete ul dezen toekomen om ul kennisse te geven van mijne Gezondheijd den Welken Godt Zij Lof nog redelijk Goed is Verhope dat deze Weijnige Letteren Ul: in den Zelven staet Zullen vinden; Laetende Ul mids dezen Weten, dat ik Ul, nog eenen brief geschreven hebbe maer ben in twijffel of Ul, den zelven ontfangen hebt Vermids dat2 volgens dat ik denke het adres Quaelijk Geschreven Was ik zoude Ul vel Eerder Geschreven hebben, maer ik hebbe de occasie3 Niet Gehad, als nu daer zijnde en s'anderdags op Eene andere plaetse ik Ligge nu tegenwoordig tot Montaigu, en verhope daer nog Een Weijnig te blijven, Wij zijn tegenwoordig in de La Vendee Waer van Wij Zoo dikwils hebben hooren spreken, ik ben alle daegen met mijn Camaraden in Perijkel4 Van mijn Leven te Verliezen, ik hebbe mijne route moeten doen met Groote armoede5 En Verdriet, mijn Geld en Linwaet6 Gestolen Zijnde tot Brugge; Wij zijn onder de Jaegers te Voet onder de 19 1/2 Brigade Wij Zijn dikwils 90 (?) daegen zonder pret7 En Zomtijds drij a Vier daegen Zonder broo(d) ben Ul. dan Verzoekende van mij op het op het Ontfangen dezer af te zenden twee Louien8; Zult mij Grootelijks Verpligten en denkt dat ik Ul, in al mijn aermoede en Verdriet ul: Gedient hebbe; als zijnde

UL: Getrouwen Remplaçant9

pieter spotbeen

Mijn Adres is Au Citoijen Pierre Spotbeen Chasseur10 de La 19 1/2 Brigade 2e Bataillon 3e Compagnie Capitaine Carette A Montaigu dept de la Vendee

Aantekeningen


Vergelijk brief 74, 146 en 225 van dezelfde schrijver. 1 15 Oktober 1799. 2 Aangezien. 3 Gelegenheid. 4 Gevaar. 5 Ontberingen. 6 Linnengoed. 7 Prêt, soldij. 8 Louis d'or, munt ter waarde van 10 tot 24 franc. 9 Hij heeft de dienst overgenomen van de zoon van J.v.Lerberghe. 10 Jager.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel