Brief Nr 74 Her en der in Frankrijk

H 112 WOUMEN

Departement de Lalijs Au Citoijen joseph van Lerberghe Woomen commune dexmude Canton ideme anflandre Woomen (tres presse)1

uijt Montaigu Vendee Den 25 frimaire 8ste jaer2

Borger

jck hebbe uwen Brief ontfangen waer van jck ten uijtersten Content geweest hebbe van wat gelt te ontfangen En ook Dat jck het wel vandoene3 had om mijn Schult tebetaelen want gij kont wel peijsen4 in Soo Een Langen tijd dat jck hebbe moeten veel Schult Betaelen En jck hebbe niet veel konnen overhouden want men en Betaelt niet veel met Ses kroonen Soo Laet jck uw ook weten als dat jck niet aen Mijn Lichaem en hadde van kousen nogh hemdens en had jck niet5 en de franschen en geven ons Niet Dat Linwaet of kleeren aengaet, Borger jck versouke van uw hoe dat gij op het ontfangen sijto van den Brief aenstonts 8. kroonen afzent want jck moet gelt hebben om mij te Leven, En Bovendien hebben wij hoort6 dat zij ons geen gelt Meer en gaen geven in vier Maenden Soo gij moet peijsen dat jck gelt zal noodig om in dien tijd te Leven En jck Belaste7 uw van niet te manquiren want gij kont wel peijsen als wij Daegelijks Droogen Brood moeten Eten Dat het Een Lastige Saeke voor ons En dat niet gewoon zijn Soo jck Laete uw Denken in wat voor Staet dat wij Sijn En jck peijse8 Dat gij Sult Senden dat jck vraege

De complimenten aen joannes thellij en zijn vrouwe (Stooker) in woomen Sijt Soo goed van de complimenten te doen van Dalthou aen joannes ghijsel en zijn vrouwe Dat hij alsoo Slegt is als jck, En dat zij niet en handelen met hem gelijk Sij Belooft hebben in9 zijn vertrek En hij heeft het ongeluk gehad van gebleszeert te zijn in zijn regter harme10

waer mede blijve ul Dienaer

pieter Spotbeen

Mijn adres is a La Citoeijn Citoeijn piere Spotbeen dans La 19 1/2 bregade 3eme Conpaignie 2Eme Battillion Enfanterie Legere a Montaigu vendee

Aantekeningen


Vergelijk brief 73, 146 en 225 van dezelfde schrijver. 1 "...Gemeente Diksmuiden, canton idem, in Vlaanderen Woumen (veel spoed)." 2 15 December 1799. 3 Nodig. 4 Denken, zich voorstellen. 5 Niets. 6 Gehoord. 7 Draag op. 8 Vermoed, verwacht. 9 Bij. 10 Arm.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel