Brief Nr 75 Her en der in Frankrijk

H 36 BRUGGE

Au Citoeijn pierre Soeljaer wont in de vispaenstraete a Bruges an flandres du de partement De La Lijs cito cito

gainganp1 Den 10 januarij 1800

Beminden Vader Ende Moeder

Naer ul: van herten gegroet te hebben Laet ik ul: weten Den staet van mijne gesontheijd: gelijk ik verhope van ul: het selve: en ul: brief van Den 17 brumaire2 is mij wel behandig; waer uijt ik verstaen Dat ul: in groote verwonderijnge zijt van geen antworde te hebbe van den brief die gij mij geschreven hebt Den 20: 7bre3 1799: en nogtans dat ik ul: antworde gesonden hebbe soo haest als ik het geld ontfangen hebbe, waer van ik selve verwondert staen, dat ul: geen antworde gehadt en hebt, soo Beminde ouders, ik versoeke ul: van mij geld op te senden soo veel als het ul: mogelijk is, want ik hebbe het heel noodig om mij kleederen te koopen want de republijke gelijk of ul: wel weet niet te veelen geven soo sijt goet van op mij te peijsen4; en wegens van t' Nieuws is dat de brigansd5 met haest de waepens af en Legge in den tijdt van nog 10 dagen, ul: sal hooren in corten tijdt als dat in britagne sal gaen gelijk het eens gegaen heeft in Lavondee6 als dat men t' al in vier en vlamme sullen steken, in al vermoorden dat wij vinden; Doet De complementen aen susters en broeders en aen gheel de familie en aen alle kennisse

Waer mede blijve in afwagtinge van ul: antworde soo haest het mogelijk is met het versogte

Beminden Vader Ende Moeder

UL: Oodmoedigen Diena(er)

Joannes gijdie

mijn adres is au citoeijn7 jan gijdie vollontaire8 a La 7ieme companie 3ieme bataillon 71ieme dimie brigade9 a garnison au gaingainp du partemant du cote du nordt10

Aantekeningen


1 Guingamp. 2 17 Brumaire is: 8 november. 3 September. 4 Aan mij te denken. 5 Brigands, struikrovers, opstandelingen. 6 La Vendée 7 Citoyen, burger. 8 Vrijwilliger; de brief dateert van voor de inlijving bij Frankrijk. 9 Demie brigade. 10 Département du Côte du Nord, Bretagne.
Soeljaer: waarschijnlijk Souilliaert.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel