Brief Nr 77 Her en der in Frankrijk

N 21 LOO

dat Moet adeseeren tot Loo aen pieter peel frans van Egroo

Vaeder En Moeder ik laet u dat jk den zelven dag bennen brugge gekomen zijn En dat jk gaen vertrecken naer parijs dat jk vercoosen sijn om onder het perdevolck En dat jk cal schriven als jk zal daer sijn en groetenesse doen aen francijscus zaever en dat jk den zaeterdag gaen vertrecken En de groetenesse aen J leman en het gaet wel met h**letwee1
A Monsieur pierre van Eg(roo) a lauwe2 canton De furne Departem Da la lijs a furne En brabend3 citot

orlend4 le 25 octobre 1804

zeer bemijnde vaeder En Moeder b en s5

En jk laet u weeten dat scheeven6 uijt orelons4 en dat jk gaen vertrecken naer tolus7 en Mij deverteren8 voor kaenonnier en dat jk en gezonteijd ben en wij sprijcken van de vrede wan9 de ruijssensche hebben verrooren10 en dan en Moet gij niet ongruijst11 weesen want jk franciscus van Egroo ben noet benouwt want jk ben bon soldaegt12 en jk schrijffe uijt orelons dat js 33 uren boven paris en peeter de saever js gebleven tot paris en jk wene drije souter ure13 en aen Mij matresse14 en ik drinke de wijn voor drie sou de bouttel15 want ik cal16 getrouwijg dijenen want wij gaen schoone gekijdt17 zijn

Aantekeningen


Vergelijk brief 229 van dezelfde schrijver. 1 Misschien: alletwee. 2 Loo. 3 Brabant. 4 Orléans. 5 Broeders en zusters. 6 Ik schrijf. 7 Toulouse. 8 Dévêtir: de kleren, het tenu, afleggen; zich omkleden als kanonnier. 9 Want. 10 Verloren. 11 Ongerust. 12 Goed soldaat. 13 Ik win (verdien) drie stuiver per uur. 14 Vrouw van de pachter of geliefde. 15 Drie stuiver per fles. 16 Zal. 17 Gekleed; we zullen een mooi militair tenu krijgen.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel