Brief Nr 78 Her en der in Frankrijk

N 21 LOO

Mr Monseur joachem Dehouck marchand a Loo par lille par jpre a Loo L' arrondiment Du furnes1

Camerieke2 Dezen 27 Meije

beminde vader ende moeder zuster ende broeder

jk heb d heere3 van uL: al te saemen af te schreven Den staet van Mijne gezondheijd godt lof het gaet geheel wel met mij jk en twijffele niet of het gaet uLieden ook wel zijt gerust jk en zal niet verliezen t is nu Dat jk gaen om wijn te Drinken naer turein4 in jtalien en doet ook complementen aen al mijn kenness(en) principael5 aen vader Bliek en zijne kijnders

als jk gerust6 ben jk zal nog Een keer schreven maer gij en moet niet antwoorden tot Dat jk zal schreven mijn addres waerop betrouwe

Blijve E Dehouc

Aantekeningen
Vergelijk brief 177 van dezelfde auteur. 1 Veurne. 2 Kamerijk, Cambrai. 3 Eer. 4 Turijn. 5 Vooral. 6 Toegerust, van uitrusting voorzien.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel