Brief Nr 8 De Veldtochten in het oosten

--- ONBEKEND

fed den 10 marte 1806

mijn lifste sustter Ende broeders

jk laeten wu lieden weten den staed van mijne gesonheijd godt Lof Jk ben nog jn goede gesonheijd mijn sustter jk ben nog uijt gekomen uijt de grote botalij1 Ende gesond uijt gekomen het js nu een jaer dat wij vertrokken zijn van hannover masieren viermaenden slapen op het fled2 wij mosten Dikwels 6 dagen masieren zonder dat wij En mael fles3 ofte broed En gregen4 dat5 wij nijet handers En hadden om te heten als herdappellen Ende dikwels dat wij twe dagen waren Dat wij niet6 En kreijgen de grote harmoe dat wij gelegen hebben dat can ik niet uijtspreken met hondert monden Ende als wij jn de grote botalij waren het was tijn dagen voor casdag7 wij vogten van smorgens ten seven huren tot savens ten 3 hurren waer dat der 30 duijsen mannen van de russen dood gebleven zijn Jk seggen van alle canten dat der twe hondert duijsend mannen dood gebleven zijn wel drij urren jn het ronde daer legen de dooden al op malcanders jk heeft meer als vier hondert urren verre gewest wij hebben nu vrijde8 gemackt met den keijser En wij leggen nu jn pruijsen land den vreijde En js nog niet gemackt met den conig van pruijsen maer wij blijven soo lang jn pruijsen tot dat de vrede gemackt js

mijn sustter jk vragen als9 mijn broeder joach tus10 js met sijn conzeij11 ofte niet als wij jn de laste stad waren van : hannover waren hij js wederom gekert12 met de hander die ock vertrokken met hun conzeij alle mijne sustters Ende broeders hebt al goet moet gelijk jk hebt En wult de compelmmenten doen aen threse boluijt En als ijg13 schreijd14 ijg moet schrijven als15 het nog wel gaet met haer En als16 zij nog niet getrot17 En js

als ijg het daddres schrif ijg moet het schreijven18

desen brief moet adderseren aen martin voltezur Eerste compowie Eerste batelion armeij d hannover

carolus martien 4519

Aantekeningen
Vergelijk brief 7 van dezelfde schrijver. 1 Bataille, veldslag; bedoeld is de slag bij Austerlitz in december 1805. 2 Veld, open veld. 3 Vlees. 4 Kregen. 5 Zodat. 6 Niets. 7 Kerstdag. 8 Vrede. 9 Of. 10 Thuis. 11 Congé, verlof. 12 Teruggekeerd, naar huis gegaan. 13 Gij. 14 Schrijft. 15 Of. 16 Of. 17 Getrouwd. 18 Bedoelt: zoals hier volgt. 19 45e Regiment.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel