Brief Nr 84 Her en der in Frankrijk

H 115 KORTEMARK

monsiuer Joannus de vos tot cortemarck onder het conton van torrout ronddissement van de la brus1

paris den 29 maerte 1806

Bemienden vader en beminde Broeders en zusters

ik laete u weten dat ik ben in paris onder het 86 regemet 2 batalon 7 Compagnie Cazerne pipieijre2 ik wenschen Eenen aenstaenden hoogtijd van paesschen met allen zegen en voorspoed zoo naer ziel als lighaem en ik laet u door dezen weten dat ik nog in goede gezondheijd zijn ik belasten uwe lieden van de Coppelmenten te doen aen hinricus De duijver en aen geel mijn fammijlie maer u aengezien dat mijne proelie3 nijt en wielt geloven Dat ik ben tot paris datzij komen keijken naer paris daer zullen voldaen zijn en zij sullen mij daer zien hinricus de vos ik bengekomen tot voordeel van mijnen broere

vader wilt gle*e4 mijn tog neit vergeten want den duivel geweldig Aengezijen dat ik in zoo Eenen prijkkelluezen5 Saet6 ben en dat ik het prijkeluezenste van mijne Leven zijn wielt tog voor mij bidden op dat ik het geluk mag hebbende van den boozen vijand naer ziele als naer lijchaem en dat ik het geluk mag hebben van bend bemijnde ouders broeders en susters ik laete weten dat ik den 31 maerte moeten vertrekken uijt parijs maer waer dat men moet gaen dat en weten wij niet maer ik verhope nog al gelik van naer vlaender te komen gij moet u niet ijn7 drofheijd Stellen

onder geschreven door hindericus de vos

1806

aen Jan de wulf en Lieven van de voorde

ik laete weten dat er zijn 20 gedisadtert8 zijn in het masseeren9 Naer *** iser 1 weggeloopen 5 (?) tot thorrout

Aantekeningen


Vergelijk brief 148 van dezelfde schrijver. 1 Brugge. 2 Pipière; vgl. het einde van de vorige brief. 3 Bedoelt wel: prochie, parochie, dorp. 4 U. 5 Perikuleuze, gevaarlijke. 6 Staat. 7 In. 8 Gedeserteerd. 9 In het marcheren; onderweg.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel