Brief Nr 85 Her en der in Frankrijk

N 29 MERKEM

Om te bistellen aen Jacobus De Puijdt tot Merckem sito sito

Doornijk den 8 april 1806

Seer bemijnden vader ende moeder ende zusters ender broeders

ik Laet weten den staet van mij gesonteijt ik verope1 van u het selve ik Laet weten alsdat ik een seer foet2 gehad hebbe en dat gediert hebt tijen3 weken dat ik op tapel4 niet geweest en hebbe vader ende moeder ende zusters ede broeders ik Laet weten als dat ik gaen vertrekken persis5 op den paesdag dergig6 uren ofer7 Luijksborg8 en dat is, seker want ik en soude nijet schrijven en dat geen waer was en ik Laet weten dat het Jaer fiehtiene9 en het jaer sestijene hol10 gefraegt11 is en ik Laet weten van mij cameeraet Dat ten bi mij nijet en is maer mij cameraet dat ik u en12 is pijeter Lavbau van houtem vader ik ben geel verwondert den Lasten brijef dat gij gesonnen13 hebt det14 gij u naemen niet daer in en hebt geset vader gij en moet niet meer schrijven nog ik nijet meer vader ende moeder gij en moet daer in geen droeffeijt maeken nog ik ook nijet want ik zal sien met mij conzeij15 aftekommen zoo haest16 als ik kunnen Doet de compelamenten aen fransis coene en aen barbara coenes doet de compelaten aen mij aelderLiefste rizijna casteelus en segt dat ik u noeit en sal vergeeten maer dat ik peijsen van met u te nog trouwen ende vader met u nog te Leijven17 maer ik peijsen met Een iaer mij conseij14 te hebben
waer mede ik inde18 en bluijve u Lieven zoon

Jvo Livinus De Puijdt

Aantekeningen
Vergelijk brief 72 van dezelfde schrijver. 1 Hoop. 2 Zere voet. 3 Tien. 4 Het appel. 5 Precies. 6 Dertig. 7 Verder dan. 8 Misschien: Luxemburg. 9 Vijftien; de jaarklasse vijftien is 1807. 10 Al, reeds. 11 Gevraagd, in dienst geroepen. 12 Heb. 13 Gezonden. 14 Dat. 15 Congé, ontslag uit de dienst. 16 Zodra. 17 Leven. 18 Eindig.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel