Brief Nr 86 Her en der in Frankrijk

H 104 BEERST

monsieur monsieur Piere de Schepper cultivateur1 a Beerst Departement de La Lijs arrondissement de furne2 a beerst En flandre par paris

Lion den 7 meije 1806

Zeer beminden Vader Ende moeder

jk Laet UL weten als dat het nog al wel gaet met mij verhopende van UL het zelve jk Laet UL weten als dat ik den 6 van meije gelukkig in de stad Lion gearriveert zijn maer ik hebbe mijn braven camerade in het hospitael gelaeten, wij zijn met 37 mannen uijt brugge vertrokken waer dat 'er 5 gedisarteert3 zijn, de welke in Een ongelukkigen staet zijn want wij hebben in picardien4 de gecondemneerde5 disarteuren hebben zien werken aen Een Vaert6 die zij onder de aerde maeken het welke schrikkelijk om hunne armoede7 te bezigtegen waer voor ik mij gelukkig achte te wezen dat god mij de zijnnen8 noijt verleent En heeft van te willen disarteiren

Zeer beminde ouders jk kan UL niet veel nieuws schrijven als Dat men hier spriekt als dat den Ruijssen in jtalien wilt debarqueeren9 waer vooren dat 'er vijftig duijsent pruijssissche troupen in10 jtalien gaen marcheeren tot bijstand van de fransche, ook zien wij veele keijserlijke presonniers11 En ook Ruijssissche die in veele steden groote ziekten gebragt hebben jk zal UL nog Een brief schrijven als ik in mijn Regiment Bem den welken ik par vrund12 zal afzenden maer ik ben 'er nog 100 uren van mijn Regiment

waer mede ik blijve met Respect:

UL oodmoedigen Zoone

Carolus De Schepper

De Complementen aen alle mijne broeders Ende Zuster ook aen bernardus van de woude En aen alle mijne vrienden En ook aen alle de gonen13 die naer mij vraegen En te zeggen als dat wij alh(ier) Den wijn drinken aen 4 a 5 a 6 ortjens14 de flassche waer op ik nog betrouwe Ende blijve met Respect UL: oodmoedigen Zoo(n)

Carolus de Scheppere

Aantekeningen
1 Landbouwer. 2 Veurne. 3 Gedeserteerd. 4 Picardië. 5 Veroordeelde. 6 Vaart, kanaaltunnel. 7 Ellende. 8 De zin, de neiging. 9 Debarkeren, ontschepen. 10 Naar. 11 Gevangenen. 12 Door een vriend. 13 Degenen. 14 Oordjes.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel