Brief Nr 87 Her en der in Frankrijk

N 21 LOO

A Monsieur Monsieur albertus de Maziere demurent1 a Loo departement De la Lijs Arondisement De furnes2

Versaillien dezen 11e Meije 1806

Zeer Lieve Suster,

Naer uL van herten gegroet te hebben desen dient om uL te laeten weten den staet van mijne gesondheijd, godlof het gaet nog wel met mij het gonne3 ik van uL verhope, Voorders lieve suster ik en kan niet manquieren4 van uL Een saligen hoogtijd van sixen5 aenstaenden te wenschen, hiermede laet ik uL weten nog weten dat wij gestaen hebben6 om te vertrecken naer duijdsland den 5e april, dat alles gereguleert was om voor seker te vertrecken, en daer waerender al vooren gegaen van onse oversten, En wij hebben conter order7 gekregen, den 4e april om nog te blijven zoo ik ben nog tot versaillien, en ik versoeke uL dat gij het soud willen laeten weten aen mijn ouders en aen de ouders van Joannes Leenknecht dat wij nog tot versaillien sijn, want wij hebben hun het laeten weten dat wij gingen vertrecken En dat gij soud willen de complimenten doen, aen onse ouders vrienden Ende kennissen met den wensch van Eenen saligen hoogtijd van sixen5 aenstaende En dat het nog wel gaet met ons En wij verhopen van hun het selve,

Lieve suster ik versoeke uL om dat gij soud willen antwoorde schrijven, om te weten hoe dat het met uL gaet, Waer mede ik blijve in afwachtinge uL Dienstwilligen Dienaer Ende Broeder

pieter Bruu

Mijn adres moet geschreven sijn gelijk ** het hier staet

a Monsieur pierre Bruij Dragon au depot du premier regiment a Versaille Departement de senne Et oise8 a Versaille

Belieft den Brief te francquieren

Aantekeningen


Vergelijk brief 81 van dezelfde schrijver. 1 Demeurant, wonende. 2 Veurne. 3 Hetgeen. 4 Mankeren, nalaten. 5 Pinksteren. 6 Op het punt gestaan hebben. 7 Tegenorder. 8 Seine et Oise.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel