Brief Nr 88 Her en der in Frankrijk

O 187 AVELGEM

An Monseuir. Monsr. p. fs. vanderpitte, meijer1, tot thijghem2 om voort te bestellen aen antonius; vrist canton de havelghem; arondisimen(t) de courtrijk de partimen(t) de La lijs: a courtrijk an flandre cito

Liege den 31, meije 1806

Seer beminden vader Ende moeder,

Naer ul: een hertelijke groetenisse: gedaen te hebben: dezen dient om ul: te laeten weten: mijnen goeden staet van volle gesondheijd: ook hopende van ul, 't zelve: Laet ik ul ook weten: als3 ik gelukkiglijk (o)ver mijne reijse: wel gearriveerd zijn bij het 45m regiment: 3m compagnie au depot 45, ook Ligge ik nu hier in luijk op de sintadelle4: inde caseerens5: ende ul: kont ook wel denken: watter van soldaete leven is: en wat' er in bestaet: want Lieve beminde ouder(s); het waere te Eerug6 om alles te verklaeren: maer ik ben godt zij gedankt den heere: nog in volle gesondheijd en ik hope van 't zelve: waer mede ik ul: alle gaeder komen toe te wenschen Een geluk zaligen hoogdag7: tot ons voordere8 geluk ende welvaerendheijd: ende Lieve beminde ouders: susters ende broeders: denkt dog op mij: ik zal denken ook op ul,

Waer mede Ik ook doen de hertelijke complamenten aen de meijer1, pieter francois vanderpitte Ook slute ik mijnen brief met de complamenten: aen al mijne goede bekende Waer mede ik blijve: met al eere en Respect: in goede afwagtinge cito zoo haest het mogelijk zijn kan:

Ul, onderdaenigen: dienaer: en zone,

mijn adrest is in den depot: du: 45m regiment: 3: compagnie: au depot an depot a Liege: de part du Lourthe9

Petrus Josephus Vrist + 10

Aantekeningen
1 Meier, burgemeester. 2 Tiegem. 3 Dat. 4 Citadel. 5 Kazerne. 6 Erg. 7 Kerkelijke hoogfeestdag. 8 Verdere. 9 Departement Ourthe. 10 Zijn ondertekening.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel