Brief Nr 89 Her en der in Frankrijk

H 36 BRUGGE

Aean Frans Na roij woont in het visspaen straete Bleeker1 van stil2 Bij de catelijne poorte tot Brugge Dept la Lijs

Vlissingen Dezen 28 Junius 1806

Beminde Vader en de Moeder

Jk Laaten UL: weten de staat van mijn gezondtheijd ik hope UL: het selve, jk Laaten u voorders weeten als dat ik het geluck hebbe van uijt het prison3 want ik hebbe Lange tijd ingeseten maer ik ben nu in Liberteijt4 gesteld maer ik en Ben in het selve regiment niet maer ik ben in het regiment genamt het Bataillon Colonial tot Vlissingen; Beminde vader en moeder ik versoeken UL: dat gij de Goedtheijd soude willen hebbe van mij uijt dat Battaillon te helpe want het is mij onmogelijk van daer Bij te Blijve zoo ik verzoeken ul: dat gij tog eenigtig5 kennisse of vrinden te konnen krijgen om tegen den prefec6 te spreken om dat hij mij soude in mij selve ** Regiment stellen als van te vooren want : onder het Regiment dat ik nu Ben ik en zoude geen 147 blijven Leven want ten is maer een Bende van Lucifer volk8. Beminde Vader en moeder ik soude geerne weeten waer over9 dat gij zoo Lang in stilzwijgentheijd Blijft ik hebbe ul: al twee Brieven geschreven als ik in Prison was en ik en hebbe nu nog geen antwoorde gehad zoo ik versoeken UL: om tog wat Antwoorden te hebbe want ik Verlangen om Geschriften van ul: hand te sien, en als het mogenlijk vader en moeder ik versoeken om wat Geld te hebbe want noijt geen slegter Leven en hebbe ik van mij Leven als tegenwoordig want het is als10 dieren11 en ook aengaenden van mij keelageie12 ik hebbe geen sleggter kleeragen12 en hebbe ik noijt gedragen als nu want ik Beschamd dat ik Langst te straeten gaen want mij Broek die aen hebbe die en is geen 3 duijten waerdt want mij hangter deur Voorder ik Laaten uL: weeten als dat ik bij frans Raquelbond gekomen in het selve Bataillon daer ik nu ben tot vlissingen

Waer Mede ik blijve met Respect

UL: oodtmoedigste zoon

Jean La roij

De Complimente aen suster en Broeder vrinden en weldonders13 alle alle goede kennisse aen C*** Geldtog en aen haer vadermoeder en aen zijn meester14 en Vrouwe

mijn addresse die is 1er Bataillon Colonial 2 Compagnie tot Vlissinge in Zeeland

ik versoeken van mijn Brief aen den Bode te geven die in groningen woont die op zeland komt en gij moet franquere want ik en hebbe geen geld om te Bettaelen

Aantekeningen


Vergelijk brief 90, wellicht van dezelfde schrijver. 1 Bleker, linnenbleker, wasbleker. 2 Beroep. 3 Gevangenis. 4 Vrijheid. 5 Enige. 6 Prefect, goeverneur van het departement. 7 Veertien dagen. 8 Volk van Lucifer, duivelsvolk. 9 Waarom. 10 Alles. 11 Duur. 12 Kleding. 13 Weldoeners. 14 Eigenaar, baas, pachtheer.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel