Brief Nr 9 De Veldtochten in het oosten

H 123 TIELT

A Mesiuer Mesiur jan De planter deMurant a thielt de partement de la lijs a thielt

Busbak1 den ersten aprel 1806

Beminden vader ende Moeder broeders en suster

Dezen dient om ulieden te ondersoeken2 den staet van ulieden gesonteijt, van minen kandt het gaet zeer wel, goedt siet geloft3, ik soude wensgen dat het met ulieden het selve ware,

Beminde vader ende moeder ijk laete ulieden weeten als dat ijk gedebarkert4 hebbe tot brest den 8 maije 1805, en ver trocken ben van brest den 6 september Naer het leger van den rim5 daer hebben wij geslaegen6 met de keijserlijke, den hersten7 mal bi hoilmen8, en daer hebben wij 22 duisent mannen gefangen genomen, van daer zijn wij vertrocken naer het land van tirol, daer hebben wij 15 duisent mannen genoment, in dinen tijdt, was den grooten slag gegeven in hoosterlingen9 dat is de herste stadt van hongeren10 lant, dar is den vreide gemact geweest, en daer hebben zij 44 dusent mannen genomen en 08 duisent mannen dot gebleven, van tirol zijn wij vertrocken naer weettenberger11 landt, suabenlandt12, van daer naer franfort, daer hebben wij een maend gelegen, en tegenwordig zijn wij 10 hueren op deze zeijde tot bosbak, afwagteden in frankerik te komen,

Beminden vader ende Moeder ik versoeke ulieden van mij te laten weeten waer dat mijnen broeder petrus is, en ook mijnen broeder joannus en mij un13 addres af te senden, men segt ook als dat men vrede hebben met ingellandt, en dat wij in den tijt van een mandt zullen in frankerik komen,

waer mede ik blijve ulieden dienaer en zoen

joseph De planter

de copelementen joanna moeije14 en aen al min goede vrinden en kennesse

Mijn addres Mesiuer joseph De planter 44eme Resement 2eme bataliont voltigeur ala suite du larmeie15 en cantonnement a buzbag

Aantekeningen


1 Wellicht Butzbach in Hessen (FdT). 2 Vragen. 3 God zij geloofd. 4 Van boord gegaan. 5 Rijn. 6 Slag geleverd. 7 Eerste. 8 Ulm. 9 Austerlitz. 10 Hongaren. 11 Würtemberg. 12 Schwaben. 13 Hun. 14 Tante Joanna. 15 In het gevolg van het leger, op reis om zich bij het leger te voegen.
De Planter, Joseph, geboren te Tielt op 14 januari 1781, zoon van Joannes, geboren te Brugge en van Marie Verlinde.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel