Brief Nr 94 Her en der in Frankrijk

H 100 ALVERINGEM

A Monsuis Monsuir alexander Co(z)eij Arondissement de furne1 Commune holvergem2 Canton de furne

Desen 23 van october zijn wij in de stad grenobelen3

beminden vader Ende Lieve m(o)eder

ik grooe(te) ul: En ik ben g:heel content En ik hebbe groote pleij(s)ieren gehad En verhope van nog te hebben en wie(l)t de coppelmenten doen aen broeders En susters En al mijn we(l)beminde beminden vader Eende Lieve moeder wij zijn in de stad grenobelen En wij zijn jn cortier4 En welt de g(oed)heijd hebben van weder te schreven En wilt 't a(d)res in fransche doen schreven

En tis partiment de Liseire5 a grenobelen hiel tis mijnen tweeden brief hieel6

allebertus: koseij 1806

Aantekeningen
1 Veurne. 2 Alveringem (FdT). 3 Grenoble. 4 In kwartier, ingekwartierd. 5 Département de l'Isère. 6 De zin is duister.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel