Brief Nr 95 Her en der in Frankrijk

N 127 WAASTEN (Warneton)

a madaem madaem La veive1 cneivel a werniton Pour addrize2 a jsbergere Dervaux Departemamt de lijs warniton pa de lijs

St Brieux den 5 dessembre 1806

Seer Beminde Matante,

Dezen dient om ul: te Laeten weeten den staed van mine gesonheijd het gaet wat beter met mij als dat het gegaen heeft jck heeft drie maeden3 de korsen4 gehad waer van jck sromelijk slekt5 geweest heeft jck laet ul. weeten als dat jck het geld ontfangen heeft van cousin wilbou en hie heeft mie gevraegt om naer zijn huijst te gaen maer mine capitin en heeft geen primisse6 wellen gegeven Beminde matante jck bedankt u: van het geene dat gie mij gesonde heeft

zijt soo goet van de complementen te doen aen vader en moeder en aen geheelt de famile

Seer Beminde matante

ul: odmoedig neve

Silvinus dervaux

Aantekeningen
Vergelijk brief 98 van dezelfde schrijver. 1 Veuve, weduwe. 2 Adresseren, bestellen. 3 Maanden. 4 Koortsen, koorts. 5 Schromelijk slecht, zeer slecht. 6 Permissie, toestemming.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel