Brief Nr 97 Her en der in Frankrijk

N 66 ELVERDINGE

Departemant de La Liesse Dan Lae flandere noord om te bestellen aen pieter titgaet tot helverdinge conton helverdinge haerendiesement1 jepere titgaet Buster2 tot helverding

St malo Den 17 Desembere 1806

Seer Beminde vaeder ende moeder

Deezen is om uL te Laeten weeten dat ik in volle gasotdheidt zijn tot den dag van heeden en ik Laete uw ock weeten dat ik gehaerievert3 zijn in mijn resiement en ik bem in het 86re resiment en in het 1 batellieon onder 5 compannie tot st malo in bertanien4 hoe vaeder ik bem verwonder dat gije geen briefen en seendt naer mijen want het is nu den 3 brief dat ik af sende naer uL en ik en krieg geen haentwoorde5 en hoe Lieven vaeder ik zoot6 geeren wat geeld hebben want wie7 en trekken geene pree8 tot nu toe en als gij srief9 gij moet den brief doen frankieren en hoe vaeder ik pies10 wel van haest11 te vertrekken naer hoeLand12 met den heesten13 srief14 zoe haest als dat moegeLiek is

saerel josanus titgaet

st malo in gernison 86re soldaet
en ik en kan niet mankeiren15 van uL beide En saelieg niewhejaer te wunsgen toekoomende en En Lank Leeven vaeder ende moeder susters ende broeders en als gij wilt saergen16 om mijn broeder om zijn sertefiekaet om mijn broeder gij moet en klien wissel briefte17 daer in doen van de meire18 van de proghij19 war da(t gij) woent

haedus20 (?) vaeder

De Complementen aeen jaecobus fransiscus De Coes en dat nog al wel gaet met mie21

Aantekeningen


1 Arondissement. 2 Onduidelijk; men zou denken aan een aanduiding van het beroep. 3 Gearriveerd. 4 Bretagne. 5 Antwoord. 6 Zou. 7 Wij. 8 Soldij. 9 Schrijft. 10 Peins, denk. 11 Spoedig. 12 Holland. 13 Met den eersten: zeer binnenkort. 14 Schrijf. 15 Nalaten. 16 Zorgen. 17 Wisselbrief. 18 Meier, schout. 19 Parochie, dorp. 20 Adieu. 21 Mij.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel