Brief Nr 98 Her en der in Frankrijk

N 130 WERVIK

A Monsieur monsieur Dervaux demurarte1 a vervijcq Departemant de la Lijs a vervijcq

St Brieux den 20 dessembre 1806

Seer Lieven Vaeder en Moeder

het is min plecht en obblijgatie2 dat jck un3 wenschen Een Saelijg niewjaer, en vele naer volgende en van mine gesonheijt het gaet zeer wel, waer jck un3 wenschen het zelve, ick laeten un3 weeten als dat jck tot erqui4, twee daegen met de ingelsche5 geschoten hebben, en wie6 hebben daer twee frigatten van de ingelsche in brande geschoten, en van daer zijn wie vertrocken naer vanne7, wie hebben daer een weeke gelegen om te packen al de brigaens8 want de brigaen hebben daer den Bisschop aen een boem gebonden maer zij en hebben Den tijd niet gehad om hem te vermoerden, wie hebben aft genomen9 en oock al de brigaens en van daer zijn wie wedergeker naer St Brieux en men segt dat wie in corte10 gaen vertrecken naer een heiland11 genaem jelt de brihat12 zijt soo goet van de complementen te doen aen nechte logie en dat jck un wensche een Saelijg niejaer en aen min meiter13 en aen de famille van dumertier en augustinus thiberghin en aen al de cennesse en als gi schriven gij moet mij laeten weeten hoe het gaet met de recqusise14 zijt soo goet van de complementen te doen aen de wedue15 delberge van aer soene en het gaet met hen16 zeer wel hij is te st mal(o)

met aesten17 geschrven jck blijve

Seer lieven vadde en moeder ul: odmoedijg soene

Silvinus Dervaux

ick hebben de ockaesie18 gehad om ul: desen brieft te schriven want het is een van min camaraeden die zijn conget de reforme19 gehat heeft hi is van corterik

Aantekeningen


Vergelijk brief 95 van dezelfde schrijver. De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Demeurant, wonende. 2 Obligatie, verplichting. 3 U. 4 Erquy, aan de noordkust van Bretagne. 5 Engelsen. 6 Wij. 7 Vannes, in het zuiden van Bretagne aan de Golf de Morbihan. 8 Brigands, struikrovers, opstandelingen. 9 We hebben hem afgepakt of losgemaakt. 10 Binnenkort. 11 Eiland. 12 Ile de Bréhat, eiland voor de noordkust van Bretagne. 13 Meter, peettante. 14 Requisitie, de oproeping voor dienst. 15 Weduwe. 16 Hem. 17 In haast. 18 Gelegenheid. 19 Congé de réforme: ontslag wegens lichamelijke ongeschiktheid.
Dervaux, Sylvain, geboren te Warneton (Waasten) op 30 augustus 1751 en getrouwd te Warneton met Vanzandycke, Marie Josephine Constance op 4 april 1780. Uit dit huwelijk werd geboren: Sylvain Dominique Joseph op (2)4 februari 1785 te Wervik. Hij huwde te Lille (Rijsel) op 10 april 1822 met Ghesquiere Camille Victorine, geboren te Oostnieuwkerke op 24 december 1793. Deze Sylvain is hoogstwaarschijnlijk de briefschrijver. Hij werd vrijgesteld van militaire verplichtingen wegens reeds volbrachte "negen jaar dienst." Hij overleed te Wervik op 25 augustus 1852.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel