Uit de hospitalen

Ga terug ...

Brief 144 WOUMEN
Au citoijeen citoijeen Jacobis pauwels demuran au Woomen departemen de La Lijs conton dexmuide au Woomen Sito Sito

Brief 145 WOUMEN
au Citoijen Jacobe pouwels a women canton d'exmude de partement de la Lisen en flandre a Women

Brief 146 WOUMEN
au citoijen Lerbergehe Deumerant a women Canton De Dixmuijde Departement De la Lijs a flandre sito sito

Brief 147 ST.-JAN
om te Bestellen aen franciscus Leije wonagtig tot st. jans pres d' ijpere l' arrondissement d' ijpere a st jans

Brief 148 KORTEMARK
aen monsieur Joannus de vos tot cortemarck departement de lalijs ronddijssament van brugge canton de torrot

Brief 149 ICHTEGEM
A Monsieur monsieur charle pierloot dumerant a jchtegem departement du La Lis conton du thourout prosse du geusebosch A jchtegem En flandere sito sito sito Bruges

Brief 150 BRUGGE
om te bestellen aen joannus verstraete tot brugge op sinte anne prochije in de snakker straete departement de la lis a vlanderen stoo

Brief 151 ICHTEGEM
A Monsuer caerler pierloot a ichte(gem) Canton De thourt De paertement De la lies A jchtegem sito

Brief 152 EERNEGEM
Au sieur Pierre Beuselinck Demeurant a Eerenghem canton De ghestellis arrd De Brugge Dept De la lijs a eerenghem

Brief 153 HARELBEKE
A Monsieur Mr antoine Calens tisserant a arlebeeke arondissement de Courtrai Dept de la lijs par lille en flandre presse

Brief 154 VICHTE
a Monsieur Monsieur De Rijckere Baes saunier dans la Rue De la lijs arrondissement de Courtraij Departement de la Lijs pour Remettre a mr. francois Peers Cabretier a vichte Lijs A Courtraij cito cito

Brief 155 HULSTE
om *** tot Cortrijk (?) en voorders tot holsste aen Joannes van den Borre Corterijk d partement d la lies a flander sito sito

Brief 156 GELUVELD
ae monseur p joseph plancquel tot gheluvelt conton vom iper de partement de la Lijs a gheluvelt sijto sijto

Brief 157 OOSTROOZEBEKE
A Monseiur Monseiur Loudevid vercruse demeurand a ostrusbeck departement de la lijs arrondisiment de cortrec A ostrusbeck sito sito sito

Brief 158 RUMBEKE
a monsuer monsuer andreas Dekmin a ruijmbek de partement de lalis rondisament cortrijk canton roeselare Natig ruijmbeke sito sito

Brief 159 MOEN
A Madame madame La Feuve De Jacque Favere a Moen Departement De la Lijs par Courtraij

Brief 160 KEIEM
A Monsieur Jaques Kule a Keijeme conton de nijpoort arrondissement De Bruges De partement de la Lijs citoe citoe

Brief 161 LANGEMARK
A mousieure andries hoorelbeke d' partement d' la lisse arndise mente brugen canton ajpir commun langhmerke a Monsier andriese hoorelbeke ijpres

Brief 162 WINGENE
A Monsieur pierre goethals demeurant a wengne arrondissement bruges departent de la Lijs par bruges en flandre

Brief 163 ROESBRUGGE-HARINGE
a Monsieur Monsieur JB De Mersseman Demeurant a rousbrugh conton Daerenghe arondisman de feuren Departeman De Lalijs par lijle et iper a rousbrugh a flaender sito sito

Brief 164 ZWEVEGEM
aen aen antonius de meire tot zweegem bij den kapar arrandisment van cortrik de partiment de la lijs a vlanderen sito

Brief 165 AARTRIJKE
De Partement De lalies Arondesenmend taroot canton ardtrijken Desen brief te bestellen worden Aan Maniewel Robben tot Ardtrijken

Brief 166 KEIEM
Vesscher woonende bij Engel ferijs Tot keijem Canton van Nuepoert departement de La Lies sito sito Tot Keijem

Brief 167 KORTRIJK
A: mijnheer mijnheer Jeremias vercruijsse wonagtig in de tuijnstraete de partement de la lijs A: cortrijk sito sito

Brief 168 BELLEGEM
a Mouseiur mouseiur joannes antonius ponzeele tot belleghem conton van belleghem arrodisement van corterijk departement de la lijs sito sito

Brief 169 BISSEGEM
de partemant de Laries conton de meenen commune de bisseghem om voders te bestellen aen *** de klierk tot bisseghem sietoe sietoe sietoe

Terug naar boven