Inslapen

 
De laatste gedachten in je hoofd voor je inslaapt
– zware regendroppen op zomergrond
schaduw van wolken voor aanstormende zon –
zou je moeten bewaren als aardappels in winterkelders,
stoffig wordend zonder uitschot of voosheid.

Dan zou de wereld transparantie herwinnen
zoals de dingen geweest zijn toen nog geen
mensenhersens de werkelijkheid vertroebelden
als afvoerwater de dorpen zonder riolering.

 
Jan van Bakel.