Intersonnet

 
Geëerde zwerver van het internet,
sta even stil bij deze veertien regels.
Ik heb ze u gezonden, zonder zegels
of booi of brievenbus: een echt sonnet.

Ze zijn om niet, ze kosten u geen pegels,
lezen of kopiëren kent geen wet
die het verbiedt of uw genot belet,
als u zich houdt aan de gewone regels.

Ook ik zag meer in zwaar geschept papier,
in plaats van al dit digitaal gemier,
maar 'k zeg u graag - u mag het rustig weten -

download mijn teksten, zet ze op uw schijf,
u weet het heeft maar weinig om het lijf
en na een tijdje bent u het vergeten.

 
Jan van Bakel.