Midden 50

 
Midden 50 gaat het ademen der weken
hoorbaarder en een suizen in het hoofd
signaleert de voorbijgang van het bloed

Zie je de dagen versmallen zie je
de vergeefsheid van het trekken der wolken
uit westen en zuiden?

Lees je nog wel eens overbodige dingen
die gaan over iets wat je pas jaren
later herkent als van geen gewicht?

Beweeg je nog wel eens je hand of je
mond dat je denkt: zo was eertijds
de geneigdheid van ons tot elkaar?

Meet je wel eens met je handpalm
of misschien ook met je hartslag
de resten van de tijd?

Waak je wel eens nachtenlang het duister door
om te horen of iemand rammelt
aan die deur waarvan je het bestaan
al duidelijker vermoedt?

Of denk je dat alles in mij
is gestorven en zich gelaten stapelt
tot lafenis van het vuur?

Misschien is er geen tijd genoeg
meer voor zoveel vragen
en heb je ook wel gelijk.

 
Jan van Bakel.