Op reis genoteerd

 
Een beetje Holland al de overkant -
paarsige lucht die stikvol onweer steekt -
hagel veronderstelt men - 't zonlicht breekt -
een regenboog staat dwars over het land -

daartegen afgetekend vaal en bleek
het geel van flats, bleker nog de Sint Jan -
hier op de voorgrond opgespoten zand,
draglines, kranen eenden in een kreek -

dan glijdt de trein langs de reclameborden -
de stad staat boers en trots - veel industrie,
geen wallen meer, wel water (Dommel, Dieze) -

op het perron de bui: dringende horden
handels- en zakenlui - de jongen die
liever met háár meeging, als hij kon kiezen..

 
Jan van Bakel.

Promenade, Twintig Brabantse dichters over 's-Hertogenbosch, AH, z.j.