Notitie overdag in de zon

 
Niet eenzamer ben ik natuurlijk
dan de gladde steen in de rivier
herhaaldelijk vluchtig ontmoetend
de groene schaduw van de vis

Soms valt de zon in mijn wereld
mij projecterend tot schaduw
achterwaarts op andere stenen

Het is warm op mijn huid
als ik de ogen sluit
wordt de kosmos evenwicht
van overbodigheid, leegte
en de onuitroeibare gedachte
van niet

 
Jan van Bakel.