Stof

 
Als eenmaal de dag aanbreekt
die je niet voltooien zult,
zal spoedig het uur aanbreken
dat je niet voltooien zult.

Als eenmaal het uur aanbreekt
dat je niet voltooien zult,
zal spoedig de seconde slaan
die jou voltooien zal.

Als jij eenmaal voltooid zult zijn
en de tijd zich herstelt van je verschijnen,
dan zal gelukkig op geen termijn
nog iets je verwaaiend stof verontrusten.

 
Jan van Bakel.