Jan van Bakel.poppetgom

(Terug naar hoofdmenu)


Op woensdag 4 juni 1969 (volgens informatie van Fiona Hannaart) zond de Nederlandse televisie in het programma Eigentijds het totaal-kunstwerk Poppetgom uit met teksten van Lucebert. Het programma werd ingeleid met de volgende tekst.

  «Goedenavond dames en heren. Dit is Eigentijds. Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen in de eigentijdse kunst is wel het vervagen van de verschillende begrenzingen vanuit de verschillende kunstvormen. Dat wil zeggen dat de kunstvormen niet langer zozeer geïsoleerd blijven leven maar dat zij veel meer gaan samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn bij voorbeeld de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum in Amsterdam of het Van Abbe-museum in Eindhoven en in vele particuliere galerijen waarin u zingende of sprekende beeldhouwwerken ziet. Termen als totaal-theater, totale poëzie, totale muziek vindt u steeds weer terug in de kunstbeschouwing van vandaag en wij hopen door Eigentijds misschien eens te komen tot totaal-televisie.
  De uitzending van vanavond is een uitstekend voorbeeld van deze huidige ontwikkeling. De groep Scarabee bestaat oorspronkelijk uit een aantal mensen die verwant zijn met de beeldende kunst en daarin werken en de groep wordt aangevoerd door de Haagse kunstschilder Adri Boon. Zij hebben een zaalvoorstelling gemaakt die gebaseerd is op beeld, beweging, tekst en muziek. En zij hebben een aantal schilderkundige composities gemaakt waarin de acteurs als het ware geen rol spelen maar een onderdeel zijn van de composities zoals decor en requisieten. Fred Bosman heeft van deze zaalvoorstelling een televisie-interpretatie gemaakt, dat wil zeggen hij heeft televisie als het ware ondergeschikt gemaakt aan wat er gebeurt door het kader van uw toestel te gebruiken als lijst en u te vragen om door te blijven kijken alhoewel er geen shot-veranderingen komen. Dit om ervoor te zorgen dat u, zoals u trouwens een schilderij zou bekijken, de schilderkundige compositie die zich langzaam evolueert in alle aspecten kunt ondergaan.

  Het verhaal Poppetgom is gebaseerd op een verhaal van George Louis Borkes. Het is het verhaal over een auteur. De man staat voor een vuurpeloton. Dat komt helaas teveel voor met auteurs. Hij hoort de bevelen, ziet de geweren op zich richten, de arm van de sergeant gaat omhoog. Dan is er geen beweging meer, geen geluid, geen tijd.

  Poppetgom is niet exact een verbeelding van dit korte verhaal maar geeft een beeldenreeks die eraan terug doet denken. Er is een familietafereel, er is een angstdroom, er is een controverse tussen de hoofdfiguur Airwick en Poppetgom en er is het meisje.

  Poppetgom, dames en heren, is een voorbeeld, een pogen, een experiment om een schilderkundige compositie in het medium televisie te laten zien door het in zijn eigen waarde dit wil zeggen in zijn eigen omlijsting te laten. Poppetgom is geen woordverhaal, het geeft beelden die elkaar aanvullen en verdringen, versterken en relativeren.»

Zoals men ziet ontbreekt de naam van Lucebert in deze inleiding. Ik kan niet meer nagaan of die misschien in de aftiteling wel te zien was. De teksten beneden beginnen en eindigen met fragmenten van Lucebert's tijdtafel en geslachtstabel Het fragment dat ik dialoog met het meisje noem bestaat uit citaten naar Lucebert's aldus belde ik de welbekende dolores hawkins op. liefde wijkt van het origineel af door de herhaling van de eerste drie regels. De fragmenten welke genomen werden uit mijn gedicht staan niet in de originele volgorde. In het uit mars, een executie genomen fragment zijn twee regels weggelaten. Ook de wals de soldatenmoeder, in de uitvoering gezongen door de Zangeres Zonder Naam, vertoont een aantal verschillen met het origininele aldus getitelde gedicht. Onder elk fragment beneden wordt de plaats binnen de Verzamelde Gedichten (Amsterdam 2002) genoemd.

Van de uitzending heb ik een geluidsopname bewaard. Op deze plaats wil - en kan - ik alleen de Nederlandse teksten verantwoorden. Na de scene van de terechtstelling gaat de voorstelling verder met het Duitse muzikale nummer Adieu mein kleine Gardeoffizier, waarna de volgende teksten, alle gevat in muziek en op tal van plaatsen bewerkt door geluidsvervorming. De muziek was van Bruno Maderna (1920 - 1973). Gedetailleerde gegevens over het werk zijn (waren!?) te vinden op dit internetadres

tijdtafel en geslachtstabel

  en gudrun gewon baldur
  en baldur gewon menhir
  en menhir gewon mathilde
  en mathilde gewon micky mussolini
  en mussolini gewon airwick
  en airwick gewon evert wegenbouwer
  en evert wegenbouwer gewon may west
  en may west gewon onan

  en zo was het goed en zo werd alles lekker

  daardoor alweer gewon
  generaal hallelujah pepsicola palimedes poppetgom
  en poppetgom andermaal gudrun
  en gudrun traditiegetrouw baldur en menhir
  wederom micky maar airwick werd gekidnapt en vermoord

(Verzamelde gedichten 2002, 363).

dialoog met het meisje

  hallo

  hallo, mijn jufvrouw
  luister hier is een zeg
  krijg hem op je koptische schouder
  kom
  jij bent mijn ogenblikkelijke duif
  je bent mijn langzame loupe
  ik kijk naar je uit
  je luistert?

  ja

  daarom ben ik bij je
  als een bim bam ben ik bij je
  om dag en nacht te zeggen
  en ochtend en avond
  en kijk
  jij bent de zeer zachte draad van mijn denkkracht
  jawel jawel ik hemel je op
  je bent mijn ...
  ...
  ...
  en mijn zuivere kennis

(Verzamelde gedichten 2002, 213).

liefde

  ik droom dus ben ik niet

  ik droom dat iemand de deur intrapt
  niet voor de grap maar voor een politieke moord

  ik droom dat ik niet ben

  ik droom dat ik dood ga
  niet voor de grap maar voor niets

  ik droom dat er een ik is

  ik droom dat ik eet en drink
  voor de grap maar ook voor jou

  ik droom dus ben ik niet

  ik droom dat iemand de deur intrapt
  niet voor de grap maar voor een politieke moord

(Verzamelde gedichten 2002, 369).

in de hitte

  er kwam een gescheurde officier
  wat water halen
  voor zijn kleine magere
  doodvermoeide wonde
  maar wij waren in een zaal
  vol slechte remmen en rijpe
  vlammen met een oorvol as
  en ik zei
  als het wintert wil ik je wonden wel bevriezen
  met een mond spooksel

  nu is het winter
  nu kan ik vliegen met messen en krissen als veren
  hoor maar ik rinkel
  hij rinkelde en rimpelde als een mank vliegwiel
  ik nam zijn aangeschoten wiek
  luister wij willen weten waar de valse
  voorwendselen vandaan komen

  het is eerst een ei
  dan is het een gaatje in het aangezicht
  ik heb ze in mijn lange leven zien doodbloeden
  leegstromen als vechtende veeverkopers
  geen heeft een ster
  wees gerust geen geeft een streep

(Verzamelde gedichten 2002, 63).

kinderliedje

  personen die tijdens parades de kreet slaken:
  'leve het leger!' moeten onverwijld worden
  geëxecuteerd.
  het zijn saboteurs die er op uit zijn
  het moreel der troepen te ondermijnen
  het leger is er immers niet om glorieus
  of hoe dan ook te leven, maar om voor het vaderland
  koelbloedig en op afdoende wijze te sterven
(Verzamelde gedichten 2002, 376)

mijn gedicht

  ik ben de grote chaos na de brand
  ik ben het huisraad dat druipend
  nog nasmeult ik ben het handenwringen
  en een bittertje drinken in de klamme nacht

  ik ben zijn hond
  ik huil als ik mensenvlees ruik
  maar ik heb in jaren dit genot niet meer gesmaakt

  ik ben het schrikbeeld een blik
  op het gevulde ei van mijn verdriet
  en de vogel die zijn nestjong
  te pletter laat vallen

  ik ben het meisje dat ik in mijn herinnering
  op een heuvel vol bloemen ontmoet

  ik spreek tot haar zo zacht als de zomerwind
  tot de genezende zieke doet
  zij is zeer bleek en gelijk een herinnering

(Verzamelde gedichten 2002, 292)

het meisje

  men heeft gezegd:
  voor 3 doden krijg je een gezicht ik zei nee een
  onbeschilderd gezicht wil ik niet dat is mij te grijs
  Goed dan leggen we er een dubbeltje op. Er is nog groen
  nog geel wat paars. Geen rood. Ik vroeg. Zeg wat denk je
  wel, rood, rood ben je gek geworden. Ja, Antwoordde ik.
  Dat hadden we wel gedacht. Er komt een leger. Zo plotseling? Er komt een vleespret ...
(Verzamelde gedichten 2002, 55-56).

lied van airwick

  evenwel zoals de ouden later zongen
  airwick is nog geen perverse jongen
  ook al besmet hij steeds de prilste bronnen
  kan geen bloempje laten staan
  en geen koekje laten liggen
(Verzamelde gedichten 2002, 498).

mars, een executie

  - het is zo volstrekt stil deze ochtend dat wij u nu neerschieten
  nee
  het is zo stil in ons en wij denken niet meer
  daarom hebben wij besloten u neer te schieten
  (het is al geschied) en het zal geschieden -
  en vluchtig opende zich het magazijn: gij zult bestaan
  maar jij bent dood.
(Verzamelde gedichten 2002, 262).

de soldatenmoeder

(U kunt het ook beluisteren! - 4.6 MB)
  zij heeft haar zonen in de krijg verloren
  zij haat de Roden nu die ziet ze overal
  zij wonen in haar huis onder de vloeren
  zij voelt hoe ze haar dagelijks beloeren
  oh mensen, is dit niet een naar verhaal?

  refrein:
     zij hebben haar haar hart geroofd
     haar lichaam leeg en ook haar hoofd
     zij slaapt met stenen in haar bed
     zij hebben haar haar hart geroofd
     haar lichaam leeg en ook haar hoofd
     zij slaapt met stenen in haar bed
     en als ze opstaat is ze als dood

  de Roden komen binnen in brood verborgen
  en in de nacht zij richten op haar knie een straal
  zodat die rood en pijnlijk op gaat zwellen
  terwijl haar buik, haar rug, haar hand vervellen
  oh mensen, is dit niet een naar verhaal?

  refrein

  een prooi der Roden verliest zij alle zinnen
  soldatenmoeder was zij nu een lichtekooi
  als Amerikaanse moet zij nu wel haten
  maar geeft zich toch aan de Vietcong-soldaten
  oh mensen dit deden de Roden uit hanoi

  refrein

(Verzamelde gedichten 2002, 481).

tijdtafel

  de grote weters zullen het nooit weten
  hoe iwan de verschrikkelijke albert schweitzer gewon
  hoe zo'n groot huis steeds bescheten door een idioot
  zaterdags vol bloeddorstige meiden en wulpse moordenaars
  zondags toch een huis van betere zeden heet
  dat op elk beeldscherm zal verschijnen en voorgoed gedijen
(Verzamelde gedichten 2002, 364).


Beluister de gehele uitvoering (maar zonder het Televisiebeeld !) gesplitst in vier delen:

Inleiding

Eerste deel

Teede deel

Derde deel

Jan van Bakel, 27 september 2002
janvanbakel.nl
Terug naar boven