Psuche nikai - De geest overwint

«De geest verwint»

Jan van Bakel

Jan van Bakel

Woorden en Beelden

Woorden en Beelden

- NIEUWS OVER DEZE SITE -

KIES HET NIEUWS

Laatste wijziging

    25 december 2021   

HOOFDMENU

 


 

H O O F D M E N U

Kies een van de detailmenu's

  Als U hiernaast links de kolom met "Leda en de Zwaan" mist,
      ga dan liever naar deze echte ingang van mijn site ...

  ******************************************************

 • Nieuws ... Nieuws ... Nieuws ... Nieuws ... Nieuws over deze site
 • Curriculum en Bibliografie Curriculum JvB
 • Curriculum en Bibliografie Bibliografie JvB
 • Bijdragen aan mijn liber amicorum Liber Amicorum 1992
 • Kunst kan niet zwijgen Beelden van mijn hand
 • Vooral tijdens universitaire vergaderingen... Vingeroefeningen
 • In memoriam Jan van Bakel In memoriam JvB
 • *****************************************************

 • Als het ergens denkt ... Entr'actes (intermezzo's)
 • Kleine en grote foutjes ... O-Nederlands
 • Reis naar Zuid-Afrika... Dagboek Zuid-Afrika 1981
 • Een hand vol gedichten - misschien om te onthouden Poëzie
 • Een filosofisch tractaat in zakformaat Libellus Stoico-Philosophicus
 • *****************************************************

 • Onder andere: het Nuenens Taalwetenschap - Dialectologie
 • Over velerlei uit Nuenen dat niet meer bestaat Nuenen en het Nuenens
 • Opstellen en documenten over Computer-Linguistiek om te onthouden Computerlinguïstiek
 • Ja, je kunt er misschien niet omheen Nijmeegse trubbelen 1964-1976
 • Alles over de klomperij in heel Europa hier verzameld Klomperij - Een Nalezing in 2001
 • Brieven van eenvoudige, armzalige, ongelukkige, eenzame Vlaamse jongens Soldatenbrieven (Vlaamse) uit de Napoleontische tijd
 • ... en dito Frans-Vlaamse jongens Soldatenbrieven (Frans-Vlaamse) uit de Napoleontische tijd
 • *****************************************************

 • Een mythe bijna Oude dingen die voorbij gaan ...
 • Een oud kleinood van de tv Poppetgom
 • Allerlei ... VARIA - van & over mij e.a.
 • *****************************************************

 • CARTO - voor de dialectgeograaf die kaarten wil tekenen CARTO - Een systeem dat dialectkaarten tekent
 • Zorg dat je erbij komt ... Personen: Wie worden hier allemaal genoemd?
 • alles samen ... U gaat toch nog niet weg...?
 • *****************************************************

  Als U hiernaast links de kolom met "Leda en de Zwaan" mist,
      ga dan liever naar deze echte ingang van mijn site ...

 

Een reactie? Welke dan ook?
Stuur een berichtje aan:
info@janvanbakel.nl

Deze site werd geopend op
16 november 1999 te 15.15 uur.


eXTReMe Tracker