Libellus Stoico-Philosophicus

   HOOFDMENU

  Libellus Sto´co-Philosophicus

Ziehier een kleine filosofische katechismus van mijn hand. Daarin is een vorm van vraag en antwoord gekozen omdat zo de thema's eenvoudig aan de orde komen. Het gaat over de wijsbegeerte. Het boekje is zonder iedere pretentie en wil geenszins iets nieuws zeggen. Het wil integendeel juist onder woorden brengen wat iedereen al weet.

  Libellus Stoïco-Philosophicus, Duitse vertaling

Duitse vertaling met voorwoord door Wilhelm H. (Felix) Vieregge.

   HOOFDMENU