Frans-Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd -

Lettres de Soldats Français-flamands de l'époque Napoléonienne

   HOOFDMENU

  1.    Introduction - Inleiding Frans-Vlaamse Brieven
  2.    Lettres et Documents - 26 Brieven en 17 Ambtelijke stukken
  3.    Les noms de personnes - De persoonsnamen
  4.    Plaatsen van Bestemming met geadresseerden
  5.    Register Militaire Eenheden
  6.    Vocabulaire - Woordenlijst op de Franse documenten

   HOOFDMENU