Taalwetenschap, Dialectologie

Ziehier een aantal taalwetenschappelijke, meer in het bijzonder dialectologische publicaties. Misschien ook iets wat te maken heeft met het project Woordenboek van de Brabantse Dialecten van de NCDN van de KUN te Nijmegen, waaraan ik in de jaren '60 van de vorige eeuw heb gewerkt.
Ook vindt men hier Het Dialect van Nuenen, zijnde een proeve van beschrijving van het meest kenmerkende van het dialect van mijn geboortedorp.

   HOOFDMENU

 1.   Theorie en Praktijk van het Semantisch onderzoek - 1965
 2.   Palatalisaties tussen Peel en Kempenland - 1966
 3.   Transformational Etymology - 1968
 4.   Grammatische wisseling in het Gotisch - 1968
 5.   Historische taalwetenschap en empirie - 1976
 6.   Lingu´stic Engineering - 1979
 7.   Stellingen over Semantiek - 1979
 8.   Over het Corpus Gysseling - 1980
 9.   Afscheidscollege 1993
 10.   Lokwoorden voor Huisdieren in Nederland 1996
 11.   Dorsvloerbenamingen - met een kaart - 1997
 12.   Vaars en Vaarskalf - Leiden 1999
 13.   De geboorte van AMAZON
 14.   Voor de Dialectoloog: Zie ook systeem CARTO

   HOOFDMENU