De Klomperij in Europa

   HOOFDMENU

De hier verzamelde opstellen over de klomperij in Europa willen een afrondende samenvatting zijn van mijn onderzoekingen naar taal en techniek van dit ambacht, zoals ik die - zeer gedetailleerd of enigszins oppervlakkig - over een grote reeks van jaren heb uitgevoerd. Ik heb op zeer ruime schaal afbeeldingen in de vorm van tekeningen en foto's toegevoegd. Personen aan wie dank toekomt worden op diverse plaatsen gehonoreerd.

  1.   Inleiding
  2.   Een gravure uit het Musée Carnavalet Parijs
  3.   De klomperij in Frankrijk
  4.   De klomperij in Duitsland
  5.   De klomperij in Denemarken
  6.   De klomperij in Zweden
  7.   De klomperij in Litouwen
  8.   Foto's uit de Nederlandse Klomperij
  9.   De Kaart Paalmes
   HOOFDMENU