Jan van Bakel.

Nieuws
Jan van Bakel
Woorden en Beelden


Terug naar het Hoofdmenu...

* Dodemansdag - 25 december 2021

Wanneer ik uit mijn lichaam ben getreden
-- immers, ik ben iets anders dan mijn handen,
mijn voeten, hoofd, mijn haren, nagels, tanden,
en zelfs dan het totaal van al mijn leden --

geef dan dat alles aan het vuur te pande,
weerhoud je tranen, stamel geen gebeden,
en als de rook daalt op het gras beneden,
waartussen straks mijn as ook zal belanden

overpeins dan het onuitroeibaar feit
dat ik een deel was van de werkelijkheid
en als zodanig niet ben weg te branden
uit de wirwar van ruimte en van tijd.

Zo blijft het ergens smaken naar mijn spijt.
Jij bent de wereld, jij raakt mij niet kwijt.

Jan.Op eerste Kerstdag 2021 is mijn vader Jan van Bakel vredig ingeslapen. Zijn Alzheimer was zeer vergevorderd. Hij is 94 jaar oud geworden.
Lieve papa, bedankt voor alles. Rust zacht.

Bas van Bakel.

In verschillende media verschenen In memoriams voor Jan van Bakel: In memoriam Jan van Bakel.

* Doe de deur achter je dicht - 22 juli 2014

Nou moet het dus maar gedaan zijn. Ik moet misschien zeggen dat de lust me is ontgaan. De globale ervaring met altijd en telkens weer de gedachte aan wijziging of uitbreiding op deze website is er gewoon niet meer. Daarom heb ik nu besloten geen activiteiten meer te ontplooien voor een soort van regelmatige ademhaling in de vorm van wijzigingen en uitbreidingen. De gedachte aan zoiets komt misschien nog wel eens bij mij boven maar van regelmaat is nauwelijks nog sprake. De aandrang daartoe kwijnt weg door lekkages in mijn hoofd. Daarom heb ik nu, voor het laatst denk ik, nog eens mijn hele website nagelopen om te zien of hier of daar misschien nog iets moest aangevuld of verbeterd. Dat was al met al toch nog een heel karwei. Maar nu lijkt alles in orde. Ik kan het schip dus geredelijk verlaten, lijkt me. Dat schip blijft drijven natuurlijk. Dacht ik tenminste. Een eenzame schuit. Met aanvliegend bezoek. Veel, hoop ik. Maar ik ben er dus even niet meer. Het ga U goed! Mijn hartelijke groet! En dank voor Uw belangstelling ...

* Emolumenten 13 mei 2014

Het is zo'n beetje na de ramp. Door onnauwkeurigheden van mijn eigen hand - en niet door anderen zoals ik eerst natuurlijk weer dacht - is mijn website een week of twee onvindbaar geweest. Of ontoegankelijk kun je zeggen. Maar nou is het weer in orde. Dank zij de inspanningen van mijn zoon Bas. Dankezeer...

* En ja En nee - 7 januari 2014

Een eerste opmerking over de En-ja-infantilisering van de Nederlandse krantepraat heb ik gemaakt in een Entr'act van 17 september 2012. Latere aandacht aan het verschijnsel voerde tot toevoegingen onderaan die tekst. Dat is intussen een hele opsomming aan het worden. Ik wijs u erop vr het te laat is: En ja, En nee.

* Onverwacht misschien - 26 december 2013

Kortelings heb ik mijn website uitgebreid met resultaten van een meestal wat dromende werkzaamheid tussendoor, wanneer ik mezelf een beetje in de weg zat. Werk van jaren geleden meestal, toen ik nog aan de universitet werkte. Tijdens vergaderingen, maar naar ik vermoed ook wel bij andere gelegenheden, maakte ik, gedachteloos vaak, tekeningetjes die ik onder mijn handen zag ontstaan eerder dan dat ik er bewust iets mee beoogde of nastreefde. Dat het zo maar wat gedoe tussendoor was, blijkt ook uit resten van andere aard die wel op de tekeningen zijn achtergebleven.Waarom die hier gehonoreerd? Als u het weet mag u het zeggen. Zie het hoofdmenu, het eerste stukje: Vooral tijdens universitaire vergaderingen... Vingeroefeningen

* Een wolk van aardigheden - 9 juni 2013

Als er nog iets verandert aan mijn website is het de plaatsing van iets ouds dat ik zelf wil bewaren. Er zit dus geen behoefte achter aan bevrediging van gerechtvaardigde verlangens van andere mensen, al gold het ook gewaardeerde lezers. We moeten nu eenmaal onszelf heentillen over iets naars heen. Wie immers doet dat bij en voor gewone ploeteraars? Ik heb nu een opstel van taalkundige aard wat meer relevantie gegeven door het toe te voegen in de rubriek Taalwetenschap - Dialectologie en wel over grammatische wisseling in het Gotisch. Overbodige dingen hoeven niet te strijden over hun relevantie.

* Toch nog een nieuwe entr'acte - 13 mei 2013

Als u zegt: Hoezo? zoveel te beter. Maar het zal u wel opgevallen zijn - hoop ik - dat ik hoe langer hoe meer het zwijgen doe tegen de wereld. Je kunt niet aan de gang blijven, zegt de volksmond. Maar iets wat me eigenlijk al jaren dwarszit moet er toch een keer uit. Het gaat over de spelling van het Nederlands, dus erg ver van huis is het ook weer niet. Ziet u maar: Spellingkwelling.

* Om zeker te spelen - 18 maart 2013

Een mens is op zijn gunstigst een vergankelijk historisch verschijnsel. Als hij een beetje belang stelt in zichzelf moet hij er zelf voor zorgen dat hij op zeker moment niet vergaan en vergeten is op zo'n moment dat iemand denkt: gut, daar zou ik nog wel eens wat over willen weten. Of: heeft die niet eens wat geschreven over ... dinges? Zo kom ik ertoe mijn "Kleine Atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams Belgi" met al z'n 199 bladzijden hier op mijn website neer te laten. En als u dat toch al niet overdreven vindt, dan is daar nog minder gevaar voor wanneer U weet dat een aantal bladzijden van het loden zetsel destijds uit de handen van een onhandige hulp op de drukkerij in de prak waren gevallen. N het drukken en corrigeren van de proeven! Wat vr de druk van het boek niet hersteld werd. Zodat later alle herdrukte bladzijden in de gedrukte exemplaren werden (of: konden worden) heringeplakt. Maar niet natuurlijk in de exemplaren die al de deur uit waren. Zoals ook mijn eigen exemplaar waar ik de fouten in ontdekte. Waarvoor ik nu dus na wat plakwerk kan instaan. Maar vandaag weet eigenlijk niemand met zekerheid of hij ja of nee met een veronnut exemplaar in handen staat. Dan wel met eentje dat op de drukkerij alsnog tijdig hersteld werd voordat het de deur uitging. Hebt u het boek nog ergens liggen (of staan of slingeren), vergelijk het dan op de bladen 127-128 en 149-150 met wat hier thans op mijn site te lezen is. (Als U goed kijkt kunt U hier zien dat die bladen zijn ingeplakt.) Voor twee mensen heb ik nog een paar gecorrigeerde bladen liggen. U doet mij een lol als U alles goed nakijkt, want het was allemaal een heel werk. Vandaar dus. Lees met vrucht.

* Nu eens: afgezien van mensen - 10 februari 2013

Ooit heb ik voor mijn eigen pleziertje alles bij elkaar gepuzzeld wat ik overzichtelijk en kort kon vinden over de natuurlijke geschiedenis van de aarde. Geschiedenis dus niet in de zin van wat er allemaal voorvalt met mensen, maar wat te vinden is in termen van geologie. Gebeurtenissen met en op de aardbol. Aardkunde dus. En zoveel mogelijk in grote lijnen. Hier is een verwijzing naar GAIA. Ik hoop dat het u interesseert.

* Het lijkt wel het einde - 5 december 2012

Ik heb weer heel wat rondgerommeld, bijgewerkt en veranderd in de dingen van mijn website. Het lexicon van het Nuenens is daarbij een steeds weer omgewoeld, gecorrigeerd en bijgepoot hoekje van de tuin. Ziet u maar. U kunt er beter wat van zeggen dan dat ik het probeer. Maar natuurlijk houdt het een keer op.

* Iets als een grote kuis - 11 oktober 2012

Er is weer eens heel wat gebeurd met mijn website. Zoveel mogelijk heb ik gezorgd dat wat ik het Hoofdmenu noem telkens wanneer een gezocht object is bekeken of gelezen weer zichtbaar wordt. Je bent dus nooit het zicht kwijt op waar je bent. Geen dwaaltochten op het internet zonder dat je dat zelf in de gaten hebt en geen misverstand dat je bij Jan van Bakel bent. ("Zei de gek", zeggen ze dan in Nuenen.) Daarnaast heb ik op tal van punten de toegankelijkheid en controleerbaarheid van wat ik zo nu en dan geschreven heb (denk aan de Bibliografie in het Hoofdmenu) vergroot. Die documenten lopen u niet voor de voeten maar u kunt ze gemakkelijk te zien krijgen als u zich in die Bibliografie stort. Dat kunt u dus niet missen. Je moet het trouwens gezien hebben voordat u dit hier las.
Ik kan niet laten u te attenderen op de aantekeningen over Klarendal (Arnhem) die mijn schoonvader zo'n driekwart eeuw geleden heeft gemaakt. Zie maar eens het Hoofdmenu onder
Oude dingen die voorbijgaan....

* Zomaar een gedachte - 9 oktober 2012

Vandaag was dat: ik ben misschien de laatste man op aarde die persoonlijk iemand gekend heeft die persoonlijke omgang, of althans contact, heeft gehad met Vincent van Gogh. Hij haalde vogelnestjes voor hem uit, als voorbeeld voor schilderwerk: Hannes van der Velden.

* Klarendal Arnhem - 4 oktober 2012

Omdat het niet verloren mag gaan. Dat is vaak de beste reden om iets te bewaren. Zeker geldt dat de aantekeningen die S.J. van Heumen (1889 - 1981) maakte over de Arnhemse wijk Klarendal, waar hij lange lange jaren bakker was en waarmee hij een moeilijk te ontraadselen haat-liefde-verhouding had. Hij is mijn schoonvader, vandaar. Ga naar het hoofdmenu met Oude dingen die voorbijgaan. Daarlangs kunt u het verhaal makkelijk bereiken.

* Herordening - 2 oktober 2012

Eindelijk is het er eens van gekomen. Al een hele tijd vond ik dat mijn gegevens binnen de Bibliografie niet behoorlijk verzorgd waren. Je kon natuurlijk wel de tekst vinden van een of andere publicatie maar al te gemakkelijk raakte je na lezing het contact met de bibliografie kwijt. Als het u niet bevalt, laat me dat dan weten.

* Mijn jongste broer Ad - 20 juni 2012

Vroeger had ik vier broers. Die zijn me in een reeks van jaren allemaal ontvallen, het laatst mijn jongste broer Ad. Wij samen hebben de laatste tijd intensiever contact gehad dan tussen ons eigenlijk gebruikelijk was. Een van de laatste dingetjes tussen ons was zijn verzoek aan mij om bij zijn crematie het "vers" voor te lezen dat ik eens bij een sinterklaasfeest voor hem had gemaakt. Dat was een hele eer. Nou zet ik het ter herinnering aan hem hier op mijn website. Zie maar: Een ontmoeting.

* Nog een notitie over iets ouds - 22 april 2012

Ja, waar moet ik nou heen met het volgende? Ik kan niet laten het u te vertellen. In mijn jeugd in de jaren dertig van de vorige eeuw kende het volksgeloof voorspellende krachten toe aan een vroedvrouw. Zo ook aan Beth van de Rijt, die op haar fiets en in haar gestreepte schort ons dorp Nuenen doorkruiste bij het vervullen van haar verzorgende taken. Op een keer riep een jonge motor-fanaat haar in het verkeer toe: G tch jt de weech uw wjf. Waarop Beth luidkeels vanaf haar fiets en vanuit de volheid van haar gaven antwoordde: Rjt 'w ige jnk kept d ge nie uwt wrt! En men herinnerde zich dat later bij zijn uitvaart.

* Een oude notitie, om niet te vergeten - 15 januari 2012

"Als ik naar andere mensen kijk die zowat van mijn leeftijd zijn begrijp ik niet hoe zij ooit al die dingen hebben kunnen doen die zij gedaan hebben. Ik heb nooit iets kunnen doen. Al mijn dagen zijn vergaan met dingen en met denken aan dingen die nu wel even gedaan moesten worden en die mij even maar, nu nog een halve dag, tegenhielden om eindelijk te doen dat wat die anderen deden. Zo gemakkelijk deden. Zij schreven honderd boeken, zij lazen er duizend. Ik las er maar n en ik was alweer vergeten wat erin stond vr ik het einde bereikte." (datum onbekend. Dat komt dicht bij de eerste alinea van mijn autobiografie).

* Nuejnes Buukse - 26 november 2011

U mag het eigenlijk niet missen: vandaag is in Nuenen het Nuejnes Buukske van Gerard de Laat gepresenteerd. Ik wil u even attenderen op wat ik heb gezegd bij gelegenheid van die aanbieding: Historie.

* Bij de tijd - 30 september 2011

Ja, ik doe toch nog iets aan mijn website. Ik hou bijvoorbeeld bij wat er met de Nederlandse taal gebeurt. Zoals alleen al blijkt uit het feit dat ik moderne spreekwijzen volg. Zie de eerste zin van wat ik hier begin te betogen. En uit het feit dat ik mij iedere dag opnieuw voorneem die figuur in het moderne Nederlands te beschrijven waarbij de stemloze z wordt gemeden. Waardoor men oBZettelijk een stemhebbende spirant laat horen, zelfs op die plaatsen waar assimilatieregels daD Verbieden. Zelfs, en zelfs bij uitstek, voetbalverslaggevers van radio en televisie sloven zich daartoe uit wanneer een schot in heD Zijnet belandt. Dat vinden ze fijn, omdat ze zo zo goed kunnen laten horen dat ze toch echt bij de tijd zijn. Wat ze misschien niet weten is dat ze laten horen hoe slecht het al tijden gaat met de kwaliteit van de leraren Nederlands. Want ergens moet je dat natuurlijk zijn ingezouten. Daar kom je toch zlf niet op! Ik luister veel radio. Daar lopen ze je ook wel voor de voeten met vrachten onzin en schreeuwerige reclames, maar als je bij Radio 1 blijft is het niet onmiddellijk dodelijk. Hoewel de nieuwe vulling 'snachts van het kwartier voor eene - na het afscheid van "Radio Bergeijk" - weinig bevorderlijk is voor mijn belangstelling. En ik schrik me wezenloos als ik om twaalf uur snelheid te kort kom om de radio uit te zetten vr ik toch nog net de eerste woorden hoor van "Echte Jannen". En dat stukje drama om kwart voor eene met muziek er doorheen, dat tegenwoordig te horen is, maakt me ook al bijna ziek. Elke keer dat je hoort dat moderne radiomensen zich echt wel weten te manifesteren als bewuste taalgebruikers, neem ik me voor om de volgende keer te zorgen dat ik een balpen bij de hand heb om aantekeningen te maken. Ik bedoel: te zorgen dat ik de volgende keer een balpen bij de hand heb om ... dinges. Maar ja, dat zul je nou ook eens een keer niet vergeten. Ik bedenk me, zeggen ze tegenwoordig. Dit lijkt wel een nieuwe Entr'acte... Komt daar nog wat van?

* Pozie - 9 April 2011

Ook al gebeurt er niet veel (meer), zie toch asjebllief eens naar mijn dichterlijke tekst: Luidklok.

* Entr'Acte - 5 januari 2011

Onlangs ontdekte ik dat door wat voor oorzaak dan ook een bepaalde Entr'acte in het ongerede was geraakt. Ik heb (weer eens) ongeneerde hoeveelheden tijd besteed om de verloren gegane tekst terug te vinden. Maar zonder vrucht. Ik weet niet meer wat de inhoud was en alles is dus verdwenen uit de werkelijkheid van de wereld. Maar ik vond tussendoor wel een Entr'acte dd 2 november 2007 getiteld Rood en groen en wat het geval is, die bij herlezing mijn verwondering wekte waarom ze nooit geplaatst was. Kortom: die zoekgeraakte getiteld Wie zal het zeggen werd "vervangen" door deze hervondene. Maar deze werd wel geplaatst binnen haar eigen tijd: 2 november 2007. En terzijde: mocht u ooit die verloren tekst hebben gekopieerd dan houd ik mij aanbevolen.

En achteraf: Rijk Willemse heeft het verloren tekstje teruggevonden. Ja zeker, die van rijkwillemse.nl.

* Gerard Brom - 28 oktober 2010

Het moest er een keer van komen dat ik terugkeerde bij mijn afstuderen in Nederlands aan de KUN bij de hoogleraren Gerard Brom en Leo Michels. In het bijzonder dan, wel te verstaan, bij de problematische kant daarvan: de Nederlandse letterkunde van Brom, bij wie ik een dikke scriptie inleverde over de Vlaamse pozie tussen de twee wereldoorlogen. Het gaat nu om alle resterende documentatie rondom dat gebeuren. Ik leg in volle volledigheid de geschreven opmerkingen open die Brom bij mijn scriptie maakte. Het heeft mijzelf verrast hoeveel schrijnend leed er na ruim 60 jaar nog bij mij is blijven hangen. Als u er even bij wil verwijlen, lees dan over mijn letterkundig werkstuk voor dat examen al datgene wat Gerard Brom daarover opschreef. (Dit bericht is ook te bereiken vanuit mijn Curriculum (Zie hoofdmenu)).

* Nog weer eens Poppetgom - 17 juli 2010

Een hele tijd geleden heb ik een oud TV-programma van 4 juni 1969 met teksten van Lucebert en muziek van Bruno Maderna (1920 - 1973) op mijn website geplaatst. Nu ontdek ik plotseling dat sinds enige tijd de verwijzingen in het ongerede moeten zijn geraakt. Dat is nou weer allemaal in orde. Sorry als het u gestoord heeft. Poppetgom.

* Nieuwe Entr'acte - 24 juni 2010

Iets waar ik geen raad mee weet, ofwel: wel raad mee zou weten: God bij Hem thuis.

* Nieuwe Entr'acte - 8 maart 2010

Onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd: Onbestemdheid.

* Nog iets vergeten? - 21 juni 2009

Om u te vangen - ik zeg het maar eerlijk - heb ik aan het einde van het Hoofdmenu een nieuwe index geplaatst met de titel En voor u weggaat: nog iets vergeten? Kijk maar als u het wel of niet VERTROUWT.

* Nog eens Beekvliet - 22 april 2009

Twee jaar extra, een detail uit mijn biografie.

* Voor Bert - ter herinnering - 27 maart 2009

Wie hem kent kent hem terug. Wie hem niet kent zal zijn naam niet missen Afscheid.

* Herman Aldenhuijsen 1944 - 4 maart 2009

In de rubriek Nuenen vindt u een weergave van de aantekeningen die de pastoor van de Nuenense Clemens-parochie maakte in de dagen van Market-Garden en De bevrijding.

* Domein: janvanbakel.nl - 18 februari 2009

Na de ineenstorting van Telebyte, na ruim tien jaar van goede ervaringen met dat kleinschalige, jonge en ethousiaste bedrijf, ben ik overgegaan naar een nieuwe situatie met mijn website ergens in de wijde www.wereld binnen het domein janvanbakel.nl. Wens mij geluk. ... Dank u.

* Antoon van Bakel 11 augustus 1930 - 12 februari 2009

In memoriam - Enkele woorden die ik mocht spreken bij zijn begrafenis op 16 februari bij de Oude Toren in Woensel-Eindhoven

* Een klompje goud - 16 juni 2008

Misschien mag ik even enig licht laten schijnen op een welhaast vergeten feitelijkheid van een halve eeuw her.

* De geboorte van AMAZON - 24 augustus 2007

Door een aansporing van buiten - een aansporing van harte, want er zijn ook andere - heb ik een verhaal geschreven dat ik De geboorte van AMAZON heb genoemd. Wat daarover gedacht of gezegd zou kunnen worden bepaalt u zelf. Voor mij is dat het avontuur. U vindt het door de link hier, maar ook vanuit de hoofd-menu-rubriek Taalwetenschap, Dialectologie helemaal onderaan.

* Triviaal Register bij Entr'actes - 24 juni 2007

Wat ik ten koste van veel inspanning wil voorkomen is dat de toegankelijkheid van mijn Entr'actes en hun inhoud verloren gaat door hun grote aantal. Ik vind dat u snel moet kunnen nagaan of ik over een bepaald onderwerp ooit iets heb opgemerkt. Daarom heb ik er nu een register bij gebouwd, bestaande uit een alfabetische lijst van trefwoorden. Ik noem het: een triviaal register. Dat komt omdat van een computerprogramma - althans één van mijn hand - niet gauw een beetje acceptabele verwijzingen te verwachten zijn in die zin dat ze representatief zijn voor de inhoud. Ik ben voor het gemak afgegaan op woorden met hoofdletters. Wel heb ik achteraf hier en daar met de hand het een en ander gefatsoeneerd en rechtgetrokken. Bedenk: eigennamen met voornamen krijgen een plaats op grond van de voornaam. Bovenaan de lijst met Entr'actes is een link naar dat register geplaatst. Ziet u maar eens. Maar wel met enig erbarmen asjeblief.

* Transformationele Etymologie 1968 - 12 jan 2007

Uit niets anders dan de behoefte om zoveel als mogelijk is de documentatie van mijn eigen geschiedenis te dienen heb ik een artikel dat ik schreef in 1968 op mijn website geplaatst. Het gaat over transformationele etymologie, waaronder ik versta: een formalisering van "verwantschap" tussen talen zoals die zich uitdrukt in regelmaat van klankverhoudingen tussen een aantal van hun woorden. Formele etymologische verhoudingen dus. Er wordt niet gestreefd naar reconstructie van grondtalen en geargumenteerd wordt op welke gronden. Mijn hoofddoel was afscheid te nemen van de romantiek. Ik moet vermijden het opstel hier te gaan herhalen. Ziet u zelf maar.

* Nuenen mei 1953 - 10 dec 2006

Misschien is het de moeite waard om een paar foto's van Nuenen, genomen vanuit het puntje van de kerktoren van Sint Clemens ruim een halve eeuw geleden, voor belangstellenden uit mijn geboortedorp te kijk te stellen. Zie het menu dat u verder wijst...

* Soldatenbrieven 13 februari 2006

Ik moge de lezer verwijzen naar het bericht over de Soldatenbrieven, dat geplaatst werd op 22 januari laatstleden. De reden is dat in de inleiding op die brieven een correctie werd aangebracht op grond van een opheldering die sinds die datum is ontstaan. Als u wenst, ziet u maar.

* Verloren Bruiloft 5 februari 2006

Hebt u, of heeft iemand die u kent, ergens in het jaar 1984 bij een fotograaf - maar ik weet niet meer welke - te horen gekregen dat het ter ontwikkeling aangeboden kleurenfilmpje met 18 opnames van zijn huwelijkssluiting in het oude stadhuis van Nijmegen was zoekgeraakt? Dan zij heden meegedeeld dat die drie stroken van zes negatieven zijn terecht gekomen in het papieren zijvakje van een mapje met harmonika-plastik doorzichtige sleuven waarin die fotograaf mijn negatieven verpakte en aan mij leverde. Die fotograaf gebruikte altijd tweedehands mapjes, want, weet u, een mapje is een mapje. En toen ik dezer dagen die oude foto's scande vond ik die vreemde daar. Ik had ze nog nooit gezien. Ziet u maar eens of u die mensen kent.

* Soldatenbrieven 22 januari 2006

Ter vervolmaking van de publicatie van de Vlaamse Soldatenbrieven op het internet zijn onder alle brieven kliks toegevoegd om een fotografische afdruk te tonen van het Brugse archivalische document. Zie voor uitvoeriger bericht hieromtrent de passage die werd toegevoegd aan de Inleiding op de Soldatenbrieven. Er kunnen hier of daar nog wel kleine oregelmatigheden optreden, maar die worden spoedig gecorrigeerd als u ze signaleert.

* Nuenens Klankleer - 13 oktober 2005

Onopgemerkt misschien voor menigeen zijn in de beschrijving van het dialect van Nuenen in de loop van de tijd veranderingen en uitbreidingen aangebracht, de laatste vooral in het lexicon. Het is van gewicht hier te signaleren dat ik een aperte fout heb gecorrigeerd op de plaats in de klankleer waar ik had beweerd dat de daar behandelde spanning en verkorting van vocalen zich niet voordeed bij de verbogen vorm van bepaalde bijvoeglijke naamwoorden. Zie dus thans die klankleer en uiteraard ook de. vormleer.

* Soldatenbrieven - Militair Register - 19 maart 2005

Wij moeten Bas de Groot (IJsselstein) danken voor zijn inspanningen. Het Militair register op de Vlaamse en de Franse Soldatenbrieven is voltooid. Het commentaar hebben we nog van hem te goed. Maar ook nu al, zie het Menu.

* Soldatenbrieven - Militair Register - 12 maart 2005

Bas de Groot (IJsselstein) heeft mij het voorstel gedaan een militair register te bouwen bij de Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd. Natuurlijk heb ik dat aanbod met graagte aangenomen. De voorbereidingen vorderen gestaag. Zie maar alvast het: Menu. Hij zal mettertijd ook een toelichting geven bij zijn werk. Ik kan niet nalaten dat alles nu al aan te kondigen.

* ASTRO-2005 - 4 februari 2005

Het computerale planetarium ASTRO-2005 is een grootscheepse verbetering van het oude (* 1989) planetarium van mijn hand. Het munt b.v.tegenover een prachtig instrument als SKYMAP (zie het internet www.skymap.com) uit in het detail: standen van de manen van Jupiter, zons- en maansverduisteringen, sterbedekkingen, tijdsprongen vóór- en achterwaarts, zowel in uren als in minuten. De voornaamste verbetering tegenover vroegere versies is thans de snelle wisseling tussen "vierkante" en "ronde" projectie van sterrenkaarten en de betere beweegbaarheid van "de kijker" langs "het uitspansel". Zie mijn pagina Planetarium ASTRO of direct de details in ASTRO-2005.htm.

* Market Garden - 19 september 2004

Lees vandaag (nog eens?) dat verhaal over de twee dagen oorlog in Nuenen in september 1944. Het wordt dezer dagen ook gepubliceerd in het tijdschrift van de Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen (De Drijehornickels, Jaargang 13, nr 2, september 2004).

* Dagboek Zuid-Afrika 1981 - 10 juli 2004

Om een of andere beweegreden heb ik besloten een uitgebreide reeks fragmenten te publiceren uit het dagboek dat ik van 12 juli tot 6 augustus 1981 heb bijgehouden van onze reis naar Zuid-Afrika. Zie het menu. Het was mijn - inmiddels overleden - broer Jos die ons had uitgenodigd. Het werk is nog lang niet klaar, maar u wilt misschien alvast een paar fragmenten lezen. Een link staat ook in het Hoofdmenu. Ik moet er één opmerking bij maken: de aantekeningen die ik maakte zijn intussen zo oud dat ze bijna van een vreemde stammen. Vandaag lees ik ze aldus en ik geef ze op diezelfde wijze weer. - Plaatsing voltooid op 15 juli '04.

* Geschiedvervalsing - 11 juni 2004.

In een hernieuwde aanval tegen (oude) geschiedvervalsing in mijn biografie heb ik een foto geplaatst die genomen is op de dag van mijn kandidaatsexamen. Ik zal niet weer de vermanende vinger uitsteken naar Jos Joosten, want die is al genoeg bestraft. Zie mijn curriculum vitae.

* Nieuws over CARTO - 10 mei 2004

Het systeem CARTO voor het automatisch produceren van dialectkaarten voor het Nederlandse taalgebied is al langere tijd voor belangstellenden beschikbaar. Thans echter is aan het pakket toegevoegd: programmatuur voor het produceren van nieuwe symbolen. Daarbij is gezorgd voor uitvoerige beschrijving en uitleg-. Ik hoop dat meer mensen dan tot nu toe zullen ontdekken hoe groot de voordelen en het gemak zijn in vergelijking met traditionele produktie. De ontwerper blijft te allen tijde beschikbaar voor advies en ondersteuning in geval van onduidelijkheden. Zie Het systeem CARTO.

* Lucebert Poppetgom 21 april 2004

Geruime tijd geleden heb ik u gesignaleerd dat ik de teksten van Poppetgom op mijn website heb geplaatst. Nu wijs ik u erop dat ik bij een deel van de teksten van Lucebert, te weten het lied De Soldatenmoeder, de originele muziek met zang van de Zangeres zonder naam heb toegevoegd. Als u iets hebt dat een mp3-bestand kan afspelen, kunt u die direct na aanklikken beluisteren. Zie Poppetgom.

* Nieuw bij de Soldatenbrieven - 1 november 2003

Het opstel van W. Minne (Biekorf 1977, blz. 311-317) Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische Tijd bevatte als bijlage een lijst van Vlaamse plaatsen, geassocieerd met namen van soldaten die daarnaartoe brieven schreven.
Daardoor geïnspireerd heb ik thans een overeenkomstig alfabetisch register gebouwd van de namen van plaatsen van bestemming van alle brieven, voorzien van een opsomming van alle persoonsnamen welke in de brieven, geadresseerd aan deze plaatsen, voorkomen. De gebruiker krijgt daarin links aangeboden bij de eerste naam van elk van de brieven. In het algemeen is dat de naam van de geadresseerde, die veelal - maar niet altijd - met de naam van de afzender overeenkomt. Men zie die lijst hier. Eenzelfde lijst is ook geplaatst voor de Fransvlaamse soldatenbrieven.

* Register van personen 16 oktober 2003

Het register van personen die op deze website ergens ter sprake komen is recentelijk uitvoerig opgekalefaterd. Daarbij zijn de Entr'actes van dit jaar in elk geval verwerkt. Het register, dat in zijn totaliteit door SNOBOL-programma's wordt gebouwd, bevat op het ogenblik zo'n 800 inschrijvingen. U kunt het bereiken vanuit de laatste ingang onder het hoofdmenu.

* Soldatenbrieven 14 oktober 2003

Nadat ik eerder verbeteringen had aangebracht in mijn commentaar bij de Soldatenbrieven op grond van kritiek van F. de Tollenaere en F. Debrabandere, heb ik onlangs rechtgedaan aan de naamkundige opmerkigen die De Tollenaere, mede op grond van deskundige adviezen van wijd en zijd, had gemaakt in het tijdschrift Naamkunde 1988. In de Inleiding heb ik alles verantwoord. Ik beschouw de teksten van de Vlaamse brieven thans als voltooid. Als U ergens mocht verwijzen naar mijn werk, spreek dan uitdrukkelijk over de herziene uitgave op het internet.

* Reünie Neerlandici 1968 - 4 oktober 2003

Dit wilde ik vertellen - en heb ik feitelijk ook verteld, zij het dan niet van het blad - bij gelegenheid van de reünie van Neerlandici van cohort-1968 in Nijmegen op 4 oktober 2003, georganiseerd door de Nijmeegse Reünistenkring in samenwerking met de afdeling Nederlandse taal en cultuur van de KUN.

* Najade bij de bron 22 september 2003

Mocht het u interesseren: kijk even naar de pas gegoten Najade.

* Antoon van Bakel in Kempenland - 14 september 2002

Vanmiddag heb ik de tentoonstelling Werken in stilte mogen openen van schilderijen en tekeningen van mijn broer Antoon van Bakel in Museum Kempenland in Eindhoven. De tekst die ik daarbij heb uitgesproken vindt u in de rubriek Diverse schrifturen van het hoofdmenu. Hier is voor het gemak een directe Link.

* Dorsvloer - 30 juni 2002

In de rubriek Dialectologie van het Hoofdmenu heb ik vandaag toegevoegd mijn betrekkelijk recente opstel over de benamingen van de dorsvloer in Nederland en Vlaams België Dorsvloerbenamingen - Cultuurhistorische interpretatie van een taalkaart, dat gepubliceerd werd in 1997. Ik heb daaraan toegevoegd de betreffende kaart die werd gepubliceerd in de Taalatlas in 1965. Er is gezorgd voor een hoge kwaliteit van de reproductie.

* O-Nederlands - 26 juni 2002

Nadat ik al jaren lang vrijwel dagelijks een kort ogenblik de wenkbrauwen heb gefronst bij het waarnemen van een bijzonder taalverschijnsel, zij het overwegend van nog weer een ander type dan voorheen, heb ik vandaag besloten van zulke fenomenen gewag te maken in een sobere opsomming. Het bestand O-Nederlands (met O van Onhoudbaar) zal dus, als ik niet verander - en daar zult u wel niet meer op hopen - voortdurend groeien. Ik geef zeer summier commentaar bij mijn observaties.

* Het systeem CARTO - 13 juni 2002

Eén enkel teken van belangstelling was voldoende om mijn CARTO-systeem beschikbaar te stellen voor belangstellenden. Zie het hoofdmenu onder Het systeem CARTO. Deze beschikbaarstelling houdt uiteraard voor eenieder toestemming in voor gebruik. De auteursrechten op het systeem worden echter door mij dwingend geclaimed. Eenieder die van het systeem gebruik wenst te maken wil ik verplichten dat aan mij bekend te maken, terwijl tevens wordt geëist dat bij gebruik in publicaties altijd de auteur van het systeem wordt vermeld.

* Beeldengalerij vernieuwd - 22 april 2002

Vandaag is een grondige vernieuwing van het beeldmateriaal van de sculpturen voltooid. De kwaliteit van de foto's is sterk verbeterd. Er zijn ook enkele "nieuwe" objecten. Misschien is de transmissie iets trager, maar voor wat hoort wat.

* Portrettekeningen van Gerard Brom - 15 maart 2002

De Brom-pagina op mijn website, die u misschien nog niet eerder hebt gezien omdat die een beetje vesrstopt zit achter mijn curriculum, heb ik thans verlucht met twee portrettekeningen die ik destijds tijdens colleges gauw-gauw heb gemaakt. Ik vond ze terug tussen oude spullen.

* Interview Jaap Willems 1982 - 3 februari 2002

Een andere poging om de documentatie over het verleden - en dat is toch het enige wat bestaat - uit te breiden. Of het ergens toe dient leert de toekomst. Lees Jaap Willems.

* Interview Koos Tuitjer 1993 - 28 januari 2002

Ik heb wel eens de gedachte uitgesproken dat een persoonlijke website iets heeft van een graf. Zonder daarbij nu te willen persisteren heb ik het interview opgenomen dat Koos Tuitjer mij afnam bij gelegenheid van mijn afscheidscollege in 1993 en meer in het bijzonder naar aanleiding van de beeldententoonstelling die leden van mijn staf toen voor mij organiseerden in de aula van de KUN te Nijmegen. Hier is een link.

* Liber Amicorum - 16 december 2001

De reeks opstellen uit mijn Liber Amicorum waarnaar ik verwijs is uitgebreid met Rijk Willemse - Word Class Assignment and Syntactic Analysis for Text-to-Speech Conversion.

* Het Woonhuis - 12 december 2001

Niet alles wat u op mijn website vindt is zwaarwichtig of belangwekkend. Eerder : weinig. Nu heb ik een opstelletje geschreven dat de eerste paragraaf van een autobiografie zou kunnen zijn. Ik weet niet waarom ik het geschreven heb. Daarover zou ik werkelijk niet kunnen argumenteren. Daarom heb ik ook geen reden om uw aandacht ervoor te vragen, en evenmin verweer als u zegt : wat moet ik daar nou mee? Zoek als u wilt onder Nuenen en het Nuenens.

* Dialectologie - 25 oktober 2001

Aan mijn website is toegevoegd de tekst van een radio-interview dat in 1967 gemaakt werd door Jan van Herpen. Het werd afgenomen van Prof. Dr. A.A. Weijnen en mijn persoon. Het ging over de verschijning van de eerste aflevering van het WBD (Woordenboek van de Brabantse Dialecten). Het is een klein en misschien weinig gewichtig document uit de geschiedenis van de NCDN (en mijn biografie). Het ontstond door afschrijving van een oude geluidsband met de rechtstreekse opname van de uitzending. Jammer genoeg bleef de band niet zonder schade.
Bij gelegenheid van deze plaatsing heb ik op mijn homepage een nieuwe rubriek gemaakt onder de titel Dialectologie.

* Nalezing Klomperij - 14 september 2001

Naar aanleiding van een reactie op mijn Nalezing Klomperij 2001 van de zijde van Jan Michael Rynning (Zweden) heb ik een tweetal bestanden toegevoegd: een over Zweden en een tweede over Litouwen. Ik ben Jan Rynning zeer erkentelijk voor zijn waardevolle reactie.

* Zin en Onzin 1982 - 3 september 2001

Uit een oogpunt van historische documentatie hecht ik nog altijd grote waarde aan een interview met mij dat werd afgenomen door Jan van Leeuwen in 1982. Het geeft een goede kijk op mijn laatste bezigheden binnen de sectie Nederlands van de KUN, te weten mijn colleges fonologie in de basisopleiding, en de moeilijkheden en trubbels waarmee die gepaard gingen. Ik heb het gesprek aan mijn website toegevoegd, enerzijds met alle respect voor de feiten der historie, anderzijds met gepaste kritiek waar nodig.

* Albert Stoop, TURCOFAX - 20 augustus 2001

Het opstel van Albert Stoop in mijn Liber Amicorum werd vanwege de speciale moeilijkheden bij de omzetting van TEX naar HTML niet eerder op mijn website geplaatst. De auteur heeft thans voor de omzetting gezorgd en zo mag ik nu met plezier zijn bijdrage toevoegen aan de rubriek Opstellen uit mijn Liber Amicorum.

* Nog eens: De Klomperij - 1 juni 2001

Aan de reeks hoofdstukken van mijn De Klomperij - Nalezing 2001 heb ik toegevoegd het mooi met foto's versierde opstel van Felix Klaus Ein sterbendes Handwerk (waarschijnlijk uit 1928). Het gaat meer over patijnen dan over klompen en vertegenwoordigt zo een oude voorfase van het eigenlijke klompenmaken. Ik zal er nu één keer rechtstreeks naar verwijzen, maar overigens kunt u het bereiken vanuit de hoofdknoop Klomperij op mijn hoofdblad en verder via het blad De Klomperij in Duitsland waar het ergens onderaan hangt

* Nieuw Item : De Klomperij - 14 april 2001

Hoewel het enige tijd geleden is dat ik voor het laatst iets heb gepubliceerd over het ambacht van de klomperij, keer ik er thans toe terug. Na mijn dissertatie De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers (1958) en mijn monografie getiteld Kleine Atlas van de Klomperij in Nederland en Vlaams België (Amsterdam 1963) heb ik op beperkte schaal maar ruimtelijk toch met enige uitgebreidheid het onderzoek voortgezet. Daardoor meen ik thans in staat te zijn een meer afgerond en meer uitgekristaliseerd oordeel uit te spreken over het resultaat van al die onderzoekingen tezamen. Het heeft mij meer plezier gedaan dan ik vermoedde toen ik eraan begon. Een prettige bijkomstigheid is dat ik nu ook de gelegenheid heb te argumenteren aan de hand van foto-materiaal. De lezer moet soms wel enig geduld hebben als het wat tijd neemt om de plaatjes keurig op het eigen scherm te krijgen. Start als u wilt met de Inleiding. Of keer terug naar het hoofdmenu en kies daar De Klomperij - een Nalezing in 20001.

* Aanvulling in de Libellus - 28 februari 2001

Naar aanleiding van ontvangen commentaar heb ik een kleine toevoeging aangebracht in de Libellus stoico-philosophicus en wel de paragraaf over de Kunst. De ontvangen opmerkingen dwingen eigenlijk tot een nadere analyse van de verhoudingen tussen de ware wijsheid en het menselijk handelen. Idealiter kan het handelen nooit werkelijk wijs zijn. Misschien dat ik daar toch nog eens op moet terugkomen. .

* Dolle Dinsdag 1944 in Nuenen - 6 februari 2001

In de rubriek Nuenen - waar nu ook het verhaal is ondergebracht over De Wever en de Weverstraat - heb ik een verslag geplaatst van mijn ervaringen tijdens de oorlogsdagen van september 1944. Nuenen kwam in problemen door alles wat gebeurde rond Market Garden en de Corridor naar Arnhem.

* Toponymie van Nuenen - 22 december 2000

Toegevoegd werd een opstel met bijbehorende kaarten over de toponymie van Nuenen c.a. De beschreven plaatsnamen gelden voor de tijd van vlak na WOII. Bij de plaatsing op mijn website liep ik echter tegen de mij door de provider gestelde grenzen wat betreft de beschikbare ruimte. Ik heb alle foto's van mijn beelden moeten 'knijpen' om plaats te winnen en een schromelijke kostenstijging voor mijn site te ontlopen. Ik kan ermee leven.

* Gedichten van Vincent van Gogh 22 november 2000

Op mijn website heb ik een aantal gedichten van Vincent van Gogh geplaatst die ik, door eigen interpretatie, in de loop der jaren heb aangetroffen in zijn brieven. Ik heb de teksten nergens gewijzigd. Ik heb gebruik gemaakt van Jan Hulsker, Vincent van Gogh Een leven in brieven, Meulenhoff 1989, en van De brieven van Vincent van Gogh onder redactie van Han van Crimpen en Monique Berends-Albert, 4 delen, 's-Gravenhage 1990. Een opstel over de historische interpretatie van enkele werken van Van Gogh vindt men onder de titel De Wever en de Weverstraat.

* Corpus Gysseling-1980 - 24 oktober 2000

Onlangs werd op deze site toegevoegd een opstel over Automatisering van het WBD. Thans voeg ik toe een boekbespreking over Het Corpus Gysseling die ik schreef in 1980. Het is van vóór het Internet en misschien is het daarom wel interessant ook dit fossiel zorgvuldig achter glas ten toon te stellen.

* SYNTANAL-1968 - 20 oktober 2000

Wederom met het oog op de geschiedenis van de Computerlinguïstiek aan de KUN en voor de curiositeit: download het eerste SNOBOL-systeem in Nederland dat syntactische structuren toekende aan zinnen: SYNTANAL.

* Computerlinguïstiek - 10 oktober 2000

Omdat ik aan de geschiedschrijving van de Computerlinguïstiek binnen de KUN te Nijmegen alles wil bijdragen wat ik kan, heb ik op mijn home-page een aparte rubriek onder die titel geopend. Geplaatst werd daarbij de Nota Computational Linguistics, een voorstel, gericht aan het bestuur van de Faculteit der Letteren, september 1971. Die nota markeert het prille begin van het vak aan de KUN. Verder werd geplaatst de tekst van een toespraak bij de ingebruikneming van het praktikum-lokaal Computerlinguïstiek (september 1979) over Linguistic Engineering. Mijn opstel over de Methodologie van de CL (1983) zal spoedig volgen. (Thans geplaatst: 12 oktober 2000.)

* Automatisering van het WBD - 3 Oktober 2000

Als curiositeit heb ik mijn opstel in het Liber Amicorum voor Dr. A.A. Weijnen (1980) over Automatisering van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten op mijn website geplaatst. Het is een interessant fossiel op het gebied van boekenproduktie maar zijdelings ook voor kennisrepresentatie en informatieontsluiting. Noot: dit opstel is verwijderd in sept. 2004.

* 15 Augustus 2000 - Franse Soldatenbrieven

Alle teksten van de Franse Soldatenbrieven werden met ondersteuning van de Française Mme. Suzanne Clauzel - Richier herzien. Het bijbehorende apparaat werd eveneens aangepast. Wie eerder kopieën van de brieven en documenten heeft genomen doet er goed aan de teksten te vervangen.

* Libellus Stoico-Philosophicus - 1 juli 2000

Aan de bestanden van deze website werd een soort kleine filosofische katechismus van mijn hand toegevoegd. De vorm van vraag en antwoord is gekozen omdat zo de thema's eenvoudig aan de orde komen. Het gaat over de wijsbegeerte. Het boekje is zonder iedere pretentie en wil geenszins iets nieuws zeggen. Het wil integendeel juist onder woorden brengen wat iedereen weet.

* Update dd 3 maart 2000

  • Er werd een begin gemaakt met het plaatsen van de beloofde afbeeldingen van beelden. Zie de link in het hoofdmenu.
    De plaatsingen zijn nog niet allemaal klaar.
  • Onder de bibliografie vindt men (vanouds) een link naar de tekst van het afscheidscollege van Jan van Bakel.
  • Geen nieuws is dat men op verschillende plaatsen op de achtergrond vaker toegang vindt tot bestanden die vanaf de homepage niet zichtbaar zijn. Voorbeelden: een latijns gedicht van L.C. Michels en een (bittere) tekst van Gerard Brom. Zoek ze.

* Opening Website

Deze website werd geopend: 16 november 1999, 15.15 uur.


Jan van Bakel

Terug naar boven