Jan van Bakel16 juni 1958


Terug naar nieuws

Vandaag is het vijftig jaar geleden dat ik als leraar Nederlands aan het Sint-Ludgercollege in Doetinchem ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen mijn dissertatie over De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers mocht verdedigen onder het promotorschap van Prof. Dr. L.C. Michels.

De foto hierboven toont de promovendus staande tussen de paranimfen, zijn vrienden Jos Brouwers - aan zijn rechterhand - en Frits Wiggenraad. Het is het ogenblik dat de promotie-commissie met haar voorzitter de rector Professor W.K.M. Grossouw de zaal gaat verlaten voor beraad. De aanwezigen in de zaal staan nog rechtop. Duidelijk herkenbaar is aan de linkerkant van het middenpad de figuur van professor Gerard Brom, die mij de eer van zijn aanwezigheid heeft geboden. De meest rijzige figuur ter rechterzijde is de directeur van het college te Doetinchem Frans van der Eerden. Ik toon ook nog een foto uit de aula van de jonge doctor met zijn vrouw en, op de achtergrond, zijn moeder Johanna Maria van Dijk uit Nuenen.

O ja, en dan nog dit: er zijn nog een paar exemplaren van het boek te koop. Bij mij dus.

Jan van Bakel, 16 juni 2008

janvanbakel.nl

Terug naar boven