Jan van Bakel.


Jan van Bakel
Curriculum Vitae

Jan van Bakel

Terug naar hoofdmenu

Jeugd

 • Zondag 11 december 1927 geboren in Nuenen. Tweede van 10 kinderen van Antoon van Bakel (1887 - 1956) en Johanna Maria van Dijk (1898 - 1990). (Antoon & Anna)
 • 1940 - 1946 Studie Seminarie Beekvliet.
 • 1946 Staatsexamen Gymnasium Alpha.
 • Geen militaire dienst, maar wel bekend in het militair archief, waaruit deze kopie.

Tentamens Studie Nederlands 1946 - 1951

 • [1] Moderne grammatica 8 maart 1947 (Michels)
 • [2] Gotisch 5 juli 1947 (Michels)
 • [3] Historische grammatica 11 maart 1948 (Michels)
 • [4] Middelnederlands 24 april 1948 (Michels)
 • [5] Vondel 13 mei 1948 ( Molkenboer)
 • [6] Middeleeuwse Geschiedenis 17 juni 1948 (Post)
 • [7] Nieuwe Geschiedenis 17 juli 1948 (Rogier)
 • [8] Zeventiende eeuws 24 december 1948 (Michels)
 • [9] Algemene Taalwetenschap 7 februari 1949 (Wils)
 • [10] Oude letterkunde 30 mei 1949 (Brom)
 • [11] Moderne letterkunde 2 september 1949 (Brom)
 • Kandidaats examen 1 oktober 1949
 • Doctoraal examen 18 juni 1951

Andere verplichtingen voor het kandidaats-examen

 • Prekandidaats werkstuk over een literair onderwerp bij Brom:
  Felix Timmermans, Schemeringen van de Dood en Pallieter.
 • Taalkundige scriptie bij Michels Toponymie van Nuenen

Programma voor het doctoraal

 • Taalkundige scriptie bij Michels
  Klompenmakersterminologie in Brabant.
 • Letterkundige hoofdscriptie bij Brom
  Modernistische Poëzie in Vlaanderen 1916 - 1928.
  Hiervoor studieverblijf in Antwerpen (Stadsbibliotheek, Conscienceplein) september - december 1950. Gesprekken met Gaston Burssens (12 dec.), Herman Vos (13 dec.), Jozef Muls (14 dec.), Jozef Peeters (15 dec.) Eugène de Bock (15 dec.) en Albert Westerlinck (21 dec.). (En Wies Moens, maar dan in Nederland, op dinsdag 4 april 1950, bij Boekhandel Winants, Geleenstraat 31, in Heerlen, waar hij ondergedoken zat.)
 • Bijvak Algemene Letterkunde bij Brom (deel van scriptie).
 • Moderne Kunstgeschiedenis bij Timmers (tentamen).

Loopbaan

 • 1949 Leraar Nederlands De Breul Zeist.
 • 1951 - 1956 Leraar Nederlands St. Janscollege Den Haag
 • 1951 Getrouwd met Gon van Heumen.
 • 1953 Eerste prijs Poëzie Groot-Kempische Cultuurdagen. Jury: Anton van Duinkerken, Emiel van Hemeldonck, Jan Naaijkens.
 • 1956 - 1960 Leraar Nederlands St. Ludgercollege Doetinchem.
 • 1958 dissertatie De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers (Promotor L.C. Michels. Promotie op 16 juni 1958).
 • 1960 Medewerker voor Brabants Woordenboek bij het Instituut Nederlands KUN.
 • 1962 - 14 nov. Lid Mij. der Nederlandse Letterkunde
 • 1962 - 1978 Lid van de Examencommissie Nederlands MO-A / MO-B. In de jaren zestig verschillende functies als docent Nederlandse taalkunde aan de Tilburgse en Gelderse Leergangen. (Zie voor de sfeer Wulfilas Gothonum).
 • 1963 Kleine Atlas van de Klomperij.
 • 1964 Debuut als beeldhouwer (Bronzen )
 • 1967 Eerste aflevering Woordenboek van de Brabantse Dialecten
  Met A.A. Weijnen.
 • 1968 Nederlandse Spraakkunst.
 • 1970 Automatische Syntactische Analyse van Nederlandse Teksten.
 • 1975 AMAZON - Automatische zinsontleding met de computer.
 • 1975 September. Onderwijsopdracht Computerlinguïstiek
 • 1976 Inaugurele rede als Lector (21 mei 1976) Historische Taalwetenschap en Empirie.
 • 1977 Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische Tijd.
 • 1979 Leeropdracht Computerlinguïstiek
 • 1984 Automatic Semantic Interpretation.
 • 12 februari 1993 Afscheidscollege als hoogleraar Computerlinguïstiek KUN.
 • 1995 Dood van mijn poes Ziggy 1976 - 1995.
 • 1999 Website.

Terug naar boven