Computerlinguïstiek

Diverse dingetjes over Computerlingu´stiek.

De actualiteit is minimaal, de historische waarde... ziet u maar.

   HOOFDMENU

   Nota Computational Linguistics

   Download SYNTANAL

   Linguistic Engineering

   Methodologie van de Computerlinguïstiek

   Informatie Computerlinguïstiek

   HOOFDMENU