Rubrieken
Vlaamse
Soldatenbrieven


Ga terug ...

1-70 - De Veldtochten in het oosten
71-143 - Her en der in Frankrijk
144-169 - Uit de hospitalen
170-207 - Uit Noord Italie
208-224 - Gestraften en
           krijgsgevangenen

225-284 - Uit Spanje en Portugal
285-310 - Kustverdediging en vloot
311-317 - Andere brieven
Alle 317 brieven tezamen


Ach god, der oreloge is een wonder werck;
het zijn gelukkige landen waer dat het niet en gebeurd.
Fransiscus Denijs, 1 september 1809.