PK-Symbol -
Pixel-informatie voor CARTO-symbolenTerug naar hoofdmenu


CARTO ontvangt de informatie over de karaktersymbolen voor de dialectkaarten in andere vorm dan het TeX-systeem zelf. Terwijl dit systeem uiteraard gebruik maakt van de PK-files (die zichtbaar en uiteraard ook wijzigbaar zijn onder de eigen editor van het TeX-systeem: PKEDIT.EXE), wordt door CARTO gebruik gemaakt van anders gestructureerde informatie.welke in twee stappen ontstaat. Vooreerst wordt via onze eigen PK-editor - genaamd PKFILE.EXE en beschreven in PKinfo.htm een TeX-PK-file gelezen, gewijzigd en in gewijzigde vorm als PK-file (ook weer bruikbaar onder TeX) weer tevoorschijn gebracht. Maar daarnaast - en daarom gaat het hier vooral - worden, van de gehele file (onder het hoofdmenu van PK-edit) ofwel van bepaalde symbolen afzonderlijk, figuren voortgebracht van de volgende vorm:

000000000000000000000000001
000000000000000000000000011
000000000000000000000000111
000000000000000000000001111
000000000000000000000011111
000000000000000000000111111
000000000000000000001111111
000000000000000000011110111
000000000000000000111100111
000000000000000001111000111
000000000000000011110000111
000000000000000111100000111
000000000000001111000000111
000000000000011110000000111
000000000000111100000000111
000000000001111000000000111
000000000011110000000000111
000000000111100000000000111
000000001111000000000000111
000000011110000000000000111
000000111100000000000000111
000001111000000000000000111
000011110000000000000000111
000111100000000000000000111
001111111111111111111111111
011111111111111111111111111
111111111111111111111111111
000000000000000000000000000

Als totale verzameling zowel ook als afzonderlijke karakters worden zulke figuren toegevoegd aan het einde van het bestand letters.txt.

Het programma PKSYMBOL.EXE, geschreven in SPITBOL en hier besproken werkt zulke figuren om tot een hoeveelheid informatie van (bijvoorbeeld) de volgende vorm:

   Struct432_80
   121
   80
   432
   1
   2
   0xE000
   0xE000
   
Over zulke structuren werd al gesproken in het manual van CARTO. Zie terplaatse, alwaar ook andere informatie beschikbaar is.

Bij opening vraagt PKSYMBOL.EXE achtereenvolgens om de namen van de bestanden voor invoer en voor uitvoer. Die invoer moet dus de inhoud hebben als letters.txt. De uitvoer moet in het CARTO-systeem geplaatst worden als delorme.bin.

Jan van Bakel
Nijmegen 2004

Terug naar boven