Jan van BakelSchelden is geen mening


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

Na al die storingen op mijn computer - wel natuurlijk door mijn eigen stomme schuld - kan ik eindelijk weer eens wat zeggen. Bij voorbeeld dit: dat die Nijmeegse hoogleraar vergelijkende empirische theologie Hans van der Ven er gisteren in de NRC lelijk naast zat. Hij heeft het over de politiek-correcte opvatting dat "iedereen altijd voor zijn mening moet kunnen uitkomen, welke die mening ook is, welke persoon of bevolkingsgroep er ook mee gekwetst wordt (...)". Hij laat die uitspraak een beetje hangen. Hij treedt er niet tegen in het geweer zoals hij zou moeten doen. Je moet tot zowat het einde van zijn stukje wachten om erachter te komen dat hij toch niet geheel foute ideeën huldigt in de kwestie. Wat namelijk aan de orde zou moeten komen in de zaak van de vrijheid van meningsuiting is de pincipiële vraag: wat is een "MENING"? Kun je zeggen dat iemand een mening uitspreekt waneer hij zegt dat jij een grote boerel.l bent? Of een "gluipkop" "for that matter"? Ik zou zeggen: evident niet. Een mening is iets met een rationele status. Als aan iemand een invectief wordt toegevoegd is de vraag: "Is dat uw mening?" even misplaatst als wanneer dat als antwoord wordt gegeven op de uitspraak "Ik hou van jou". Zodra er eerder gevoelens, attitudes, waarderingen en andere sentimentele dingen worden uitgedrukt die niet de ratio, de redenering, het denken tot achtergrond hebben, kan van geen "mening" sprake zijn. Gedachten, denkbeelden, meningen gaan altijd over abstracte dingen. Je kunt geen mening hebben over iets voor zover het uniek is. Een mening betreft altijd een categorie, zo bijvoorbeeld wanneer je zegt dat bepaalde gedragingen strijdig zijn met bepaalde opvattingen over wat hoort of niet hoort in de maatschappij. Meningen kunnen daarom ook nooit beledigend zijn, want ze kunnen eenvoudig geen betrekking hebben op iemand als individu. Je kunt wel van mening zijn dat iemand door dit of dat gedrag de goede orde in de samenleving bedreigt, maar een uitspraak daaromtrent moet om een mening genoemd te kunnen worden ofwel een objectieve vaststelling zijn omtrent persoonlijke fouten - en moet dan eventueel binnen een juridisch kader aan de orde komen - ofwel in algemene termen en dus zonder enig persoon te raken aan de orde gesteld worden. In beide gevallen is de mogelijkheid van "belediging" uitgesloten. Aan de zijde van het subject (degene die gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting) zijn uitlatingen over individuele personen als zodanig uitgesloten, omdat hij zich om vrij te zijn tot meningen dient te beperken. En aan de kant van personen die zich eventueel herkennen bij de abstract geformuleerde bezwaren of kritiek bestaat geen recht om zich beledigd te voelen. Je hoeft Van Dale niet dikker te lezen dan hij is. Daar staat gewoon: belediging, kwetsing, aanranding van iemands eer of goede naam; uiting waarmee men iemand beledigt. Dat wil dus zeggen: waarmee men iemands eer of goede naam aanrandt. Het komt in onze samenleving vaak voor dat personen zich huilerig bij de rechter melden wanneer er bepaalde algemene uitspraken worden gedaan. Krol heeft dat wel eens gedaan toen de paus iets had gezegd, meen ik me te herinneren. Maar zolang de paus niet begint te schelden tegen een of ander individu of individuën kán hij niet eens beledigend zijn.

Zeg je tegen iemand "Jij bent een moslim" dan is dat - zolang dat duurt want zulke woorden nijgen ertoe na enige tijd tot scheldwoord te worden - niet meer dan een volstrekt overbodige, ware of onware, uitspraak. Wanneer je overgaat tot kwalificerende aanduidingen of uitspraken die uiteraard op één persoon (of een aantal personen) in de discussiewereld van het moment betrekking hebben, dan is er typisch geen sprake van een (rationele) mening maar van een sentiment. En dat valt niet onder de vrijheid van meningsuiting. Het gebruik van "geiteneukers" en dergelijke moet dus aan Van Gogh niet toegestaan worden op grond van het recht op vrije meningsuiting. Het is geen mening, het is een kwalijk scheldwoord. Je moet van de andere kant natuurlijk niet beweren dat hij daardoor de moord over zich heeft afgeroepen of die heeft uitgelokt, want daardoor wordt impliciet geponeerd of erkend dat zoiets met redelijkheid na zulke teksten verwacht kan worden. En dat gaat mij wat ver. Het heeft niets te maken met het recht op vrije meningsuiting. Het is gewoon schelden.

 

Jan van Bakel, 5 november 2004

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven