Jan van BakelEn nog eens StatistiekVorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief
Terug naar hoofdmenu

Ik weet niet of U abonnee bent van de NRC. Maar ik neem het risico van een belediging te plegen tegenover U met de uitspraak: statistisch onderzoek bestaat in het interpreteren van kwantitatieve verhoudingen tussen verschijnselen in de objectieve werkelijkheid. De afspraak is dat je voor het antwoord op de vraag naar het verband tussen die verschijnselen tellingen zult uitvoeren en dat je bij bepaalde frewenties zult concluderen tot "ja" en bij andere tot "nee". Je mag discussie voeren over de vraag waar de grens precies ligt. Ben je het daarover eens dan kun je in bepaalde gevallen concluderen tot een verband tussen a en b. Je mag niet spreken over oorzaak en gevolg - want daarvoor is iets anders nodig dan telling - en dus zeggen we: statistisch verband. Het zal duidelijk zijn dat zulk kwantitatief onderzoek alleen zin heeft voor dingen die we niet begrijpen. Dingen dus waarvoor we geen verklaring hebben. Begrijpen we wl hoe de verbanden liggen dan hoef je niet te gaan tellen. Statistisch onderzoek levert dus alternatieve verklaringen voor onbegrepen zaken. Statistische verklaringen. Hoe onzinnig is dus de uitlating "Een echte verklaring voor dat statistische verband ontbreekt". (NRC Wetenschap, 16 december 2011, 20). Sorry dat ik aan zoiets onbenulligs in een nette Entr'acte aandacht geef. Maar ik kon het niet laten.

Jan van Bakel, 17 december 2011

janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.