Jan van Bakel.Mirakel

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar hoofdmenu.


U hebt toch hoop ik dat artikel van Michel Krielaars niet gemist over Het Mirakel van Oudenbosch in de NRC van donderdag 13 april 2000? Over die kopie van de Sint Pieter, door P.J.H. Cuypers ontworpen schaal 1:16? Ik heb het niet allemaal precies begrepen misschien, maar dan kunt u mij vast wel hier en daar wat helpen. Een op zestien. Maar dan staat er: Halverwege de wenteltrap naar de 63 meter hoge koepel bevindt zich een winkeltje. Een eenvoudig rekensommetje leert dat de Sint Pieter 1008 meter hoog moet zijn. Dat is natuurlijk een klein vergissinkje en je moet niet op alle slakken zout leggen. Maar mijn goedgelovigheid wordt er wel door aangetast. Dat wordt er niet beter op als de façade van het bouwwerk verderop een kopie blijkt te zijn van de voorgevel van de Romeinse St. Jan van Lateranen. En - heel wat anders - wat moeten we denken van de jonge (33 jaar) ambitieuze pastoor Verbeek die het mea culpa van de Paus geruststellend weet te interpreteren als een erkenning van de feilbaarheid van de Kerk? "En dat is juist het bijzondere." Ja, dat kun je wel zeggen. Ook al denkt Mieke Dekkers daar anders over: "Ik heb altijd alles geloofd wat de pastoors zeiden en nu blijkt het ineens anders te zijn". En de ambitieuze pastoor weer: "In mijn vorige parochie heeft iemand mij eens geleerd dat niets ter wereld zo tegenstrijdig is als een mens". En zelfs dat vindt Michel Krielaars geen woord van uitleg waard.

Nou zult u zeggen dat ik zeur, maar er staat ook wel iets ernstigs in het stukje. Ik bedoel natuurlijk niet de opmerking van de pastoor dat "het juist protestanten (zijn) die hier de spulletjes kopen", al komen we daarmee al wel een beetje in de buurt. Echt iets ernstigs wat onze aandacht verdient. Hij is van mening "dat de kerk in de huidige oppervlakkige en materialistische tijd wel degelijk toekomst heeft". Zijn ongelijk zit in de volslagen triviale suggestie dat deze kwalijke zaken het gevolg zijn van onkerkelijkheid. En even verderop, over de haast in die maatschappij: "In dat opzicht kunnen we veel leren van de moslims in ons land: zij cultiveren hun eigenheid om hun identiteit te behouden. Waar Nederlanders gehaast door een rouwstoet heen rijden, wachten moslims totdat die voorbij is." En dan gaat Krielaars weer in zijn eigen eenvoudige woorden verder: "Protestanten die Mariabeelden kopen, moslims die van een grotere beschaving getuigen dan autochtone Nederlanders, het vormt een waardevolle bijdrage aan het multiculturele debat". Heerlijk toch, vindt u niet? En wij maar denken dat de ontwikkelingslanden ver van huis zijn.

Het enige wat je de goddelozen en ongelovigen echt een beetje kwalijk moet nemen is, dat zij als uitvinders van de religie - want iemand anders kan het niet gedaan hebben - indirect ook al deze onzin op hun kerfstok hebben.

Jan van Bakel, 17 april 2000.


janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.