Jan van Bakel.Finale Waarheid

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar hoofdmenu.


Eindelijk iemand die de waarheid spreekt. U hebt het toch hoop ik gelezen? NRC 28 november 2000. Een pastoor te Heemstede, M.A.L. Wagemaker, zeker geen aftandse dorpspastoor, zet duidelijk uiteen wat de achtergrond is van het voorstel van D66 om de diplomatieke banden met het Vaticaan te verbreken. Uiteindelijk gaat dat terug op iets waar ook racisme en anti-semitisme vandaan komen. Ozo. En hij laat ook duidelijk horen - iets wat we bijna vergeten waren - waar het de Katholieke Kerk om te doen is. Christus meende nog dat zijn rijk niet van deze wereld was. Hij bood de andere wang aan als iemand sloeg, ja hij liet zelfs het onkruid opgroeien tussen de tarwe. Maar niet zo de pastoor: Als de staat voertuig wordt van een levensbeschouwing met normen en waarden die regelrecht ingaan tegen de ethische en sociale inzichten van de katholieke kerk, zal zij op een of andere wijze oppositie voeren. Ziet U? Niks religie, afstandelijkheid, prediking van bezinning, zich terugtrekken in de woestijn om daar te bidden, beschouwelijkheid en vrees voor activisme. Neen, opereren vanuit de Katholieke Kerk, dat is een politieke organisatie die streeft naar bepaalde sociaal-maatschappelijke doeleinden. Die net als alle andere politieke organisaties uit is op macht en invloed. Kijk, dat is spreken naar mijn hart. Beter dan al die welwillende en zachtaardige praat van een 8 mei-beweging, die zich weliswaar met de kerk solidariseert maar meent dat die anders is dan je altijd gedacht hebt. Dat alles wat de mensen meestal tegen de kerk hebben maar bijkomstige dingen zijn, geen reden om je ervan te verwijderen. Geef mij dan maar pastoor Wagemaker. Nergens zijn we zo mee gediend als met zulke duidelijke uitspraken. Het doet misschien even pijn, maar het is zeer verhelderend.

We zagen de Balkan terugkeren naar 1914. De Katholieke Kerk laat zich weer zien zoals we haar kennen uit de jaren twintig toen Christus Koning werd uitgevonden. Op 11 december 1925 schreef Pius XI zijn encycliek Quas primas. Daar leerden we: Christus' koningschap omvat een drievoudige macht: de wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende, doch zij is op de eerste plaats een geestelijke, al heeft Hij eigenlijk het volstrekte recht over al het geschapene. (...) Jezus neemt aan de aardsche Koningen hun macht niet af, doch Hij wil (door zijn Kerk) heerschen, om alle zieleheil te verzekeren. (...) Zoo de burgerlijke gezaghebbers niet trachten te beletten dat Christus regeert, dan zal er vrede heerschen onder de volkeren. En anders? U ziet dat het maar goed is dat ik dat bewaard heb in mijn Volksmisboek en Vesperale (Uitgave A) van 1939 op bladzijde 1421. Die Pastoor weet dat allemaal. Ik vrees D66 ook.

Jan van Bakel, 29 november 2000.


janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.